Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd

Clecs y Cymoedd! Newyddion Ysgol


Croeso i dudalen newyddion disgyblion Rhydywaun! 


Bydd y dudalen hon yn cael diweddaru yn wythnosol gyda straeon diddorol a chyhoeddiadau am fywyd yn Rhydywaun.


Newyddion neu gyhoeddiadau? 


E-bostiwch:

newyddionysgol@rhydywaun.org 


Neu:

siaradwch gyda Sophie Evans, Seren Oakley (BL.12)

Codi arian am elusen Felindre

posted 15 Nov 2018, 05:28 by Newyddion Rhydywaun

Ar dydd Iau nesaf rydych chi'n gallu gwisgo gwisg eich hun,hefyd mae angen dod a arian i rhoi tuag at yr elusen.

Pleidlais senedd ieuenctid Cymru

posted 13 Nov 2018, 05:55 by Newyddion Rhydywaun

Pleidleiswch am Eleri Griffiths am senedd ieuenctid Cymru
Dyma'r linc i bleidleisio am Eleri.
https://www.youthparliament.wales/candidate-profiles/264-26-e

Llwyddiant chwarareon

posted 7 Nov 2018, 06:53 by Newyddion Rhydywaun

Wnaeth Sophie Evans Bl.12 cystadlu yn pencampwriaeth y byd gyda karate. wnaeth Sophie dod yn y deg uchaf yn y byd! Llongyfarchiadau!

Noson rhieni Bl.12/13

posted 7 Nov 2018, 06:45 by Newyddion Rhydywaun

Noson rhieni BL.12/13 ar dydd Iau (8/11/18).
Mae angen rhai ddisgyblion BL.12/13 i gwirfyddoli yn ystod y noson,os oes gennych chi diddordeb gadael Mrs.Powell gwybod!

Hawl yr wythnos

posted 7 Nov 2018, 06:41 by Newyddion Rhydywaun

Hawl yr wythnos yw i gael eich drin yn deg!

Hawl yr wythnos

posted 22 Oct 2018, 02:43 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 22 Oct 2018, 02:44 ]

Erthygl 38 - dylai plant gael eu diogelu yn ystod rhyfel ac ni ddylid eu caniatau i ymladd yn y fyddin os o dan 15.


Taith cyfryngau

posted 22 Oct 2018, 02:39 by Newyddion Rhydywaun

Cymerodd disgyblion 6ed Cyfryngau rhan mewn diwrnod agored gyda'r BBC ar ddydd Llun 15/10/18.

Roedd rhaid iddynt creu bwletin "newyddion ffug" a bwletin radio yn ystod y dydd a chydweithio gyda disgyblion ysgolion eraill hefyd.

Noson rhieni Bl.7

posted 22 Oct 2018, 02:38 by Newyddion Rhydywaun


Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018 Noson Rhieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, nos Iau 25 Hydref 2018, 3:30 – 6:30yh. Bydd y noson yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Thiwtor Dosbarth eich plentyn er mwyn cael gwybod sut mae ef/hi yn ymgartrefu yn yr ysgol. 

Llwyddiant chwaraeon

posted 22 Oct 2018, 02:33 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 22 Oct 2018, 02:35 ]

Pob lwc i Sophie Evans yn blwyddyn 12 sydd yn cystadlu yn Malta yn pencampwriaeth y wlad ac yn cynrychioli Cymru gyda ei tim karate. 


Llwyddiant Gwyddoniaeth

posted 16 Oct 2018, 02:34 by Newyddion Rhydywaun


Noson hyfryd yn techniquest yn dathlu llwyddiant Ciaran Howell ar ei leoliad Nuffield dros yr haf. Wedi ei wobrwyo heno gan Nobel Prize Winner Professor Sir Martin Evans. 

Da iawn Ciaran! 

1-10 of 35