Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd

Clecs y Cymoedd! Newyddion Ysgol


Croeso i dudalen newyddion disgyblion Rhydywaun! 


Bydd y dudalen hon yn cael diweddaru yn wythnosol gyda straeon diddorol a chyhoeddiadau am fywyd yn Rhydywaun.


Newyddion neu gyhoeddiadau? 


E-bostiwch:

newyddionysgol@rhydywaun.org 


Neu:

siaradwch gyda Sophie Evans, Seren Oakley (BL.12)

Twrnament Rygbi Cyffwrdd bl 7 gyda BTEC Arwain Chwaraeon bl 10 yn arwain.

posted 14 Jan 2019, 05:00 by Newyddion Rhydywaun

Mae uned 1 y cwrs BTEC Arwain yn gofyn i'r disgyblion cyfrannu tuag at redeg gweithgaredd chwaraeon ac felly bydd y digwyddiad yma'n cael ei ystyried fel asesiad ymarferol y disgyblion. Rydym wedi trafod hyn gyda BWT fel strategaeth gwella gweithio gydag eraill disgyblion bl 7.
Dydd Gwener 25/01/19
9:00-1:15


Hawl yr wythnos

posted 14 Jan 2019, 04:49 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 22 - Mae gan plant sy'n ffoaduriaid yr un hawliau â plant â and yng Nghymru.


Noson rhieni Bl.9

posted 14 Jan 2019, 04:46 by Newyddion Rhydywaun

Noson rhieni am Bl.9 ar Dydd Iau yr 17fed o Ionawr! Os oes aelodau o'r chweched eisiau gwirfyddoli ewch i weld Mrs.Powell.

Taith Bl.12/13

posted 14 Jan 2019, 04:41 by Newyddion Rhydywaun

Wnaeth Bl.12/13 mynd i Brifysgol Cardiff Metropilan i ddysgu am y cwrsiau gwyddonol sydd ar gael!

Hawl yr wythnos

posted 18 Dec 2018, 08:08 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 14 - Yr Hawl i ddilyn crefydd eich hun.


Hawl yr wythnos

posted 12 Dec 2018, 06:37 by Newyddion Rhydywaun

Hawl yr wythnos yw Erthygl 16 - Eich hawl i breifatrwydd.

Taith prifysgol Abertawe

posted 12 Dec 2018, 06:31 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 12 Jan 2019, 08:59 ]

Wnaeth disgyblion Bl.12 mynd ar daith i brifysgol Abertawe i dysgu am cyrsiau meddygol. 

Diwrnod siwmper nadolig

posted 12 Dec 2018, 06:26 by Newyddion Rhydywaun

Rydych chi'n gallu gwisgo siwmper nadolig ar dydd gwener 14/12/18

Cyngerdd Nadolig

posted 12 Dec 2018, 06:22 by Newyddion Rhydywaun

Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun ar 19/12/18 am 6:30y.h

Senedd ieuenctid Cymru

posted 7 Dec 2018, 09:42 by Newyddion Rhydywaun

Newyddion mawr!
Etholwyd Eleri Griffiths fel aelod o'r Senedd Ieuenctid Cymru dros Cwm Cynon!
Dyma'r linc sy'n cadarnhau!


Da iawn Eleri a diolch yn fawr i bawb wnaeth pleidleisio!

Screen Shot 2018-12-05 at 15.47.13.png

1-10 of 54