Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd


Croeso I tudalen newyddion disgyblion rhydywaun! Dyma ble mae'r newyddion yr ysgol yn cael ei gynnal! Os ydych chi'n clywed unrhyw newyddion e-bostio ni ar newyddionysgol@rhydywaun.org neu siaradwch gyda Sophie Evans, Mollie Davies a Seren Oakley (BL.12)

Hawl yr wythnos

posted by Newyddion Rhydywaun

Hawl yr wythnos yw erthygl 24 sef yr hawl i fwyd a dwr ac i weld meddyg os ydych chi'n sal. Mae posteri ym mhob ystafell dysgu os ydych chi eisiau darllen! 


Taith Llangrannog

posted 21 Sep 2018, 06:29 by Newyddion Rhydywaun

Gobeithio bod Bl.7 wedi cael amser gwych yn Llangrannog! Diolch i'r staff ac y gwirfoddolwyr o'r chweched am helpu allan y tair diwrnod diwethaf! 

Diwrnod o ddarlithiau ar Jane Eyre am blwyddyn 12 - llenyddiaeth saesneg

posted 19 Sep 2018, 04:58 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 19 Sep 2018, 05:00 ]

Mae yna cyfle i ddisgyblion blwyddyn 12 sydd yn astudio llenyddiaeth saeseng i fynychu diwrnod o ddarlithiau arJane Eyre ym Mhrifysgol Caerdydd. Dylai'r disgyblion cwrdd a Mr.Griffiths yng Nghaerdydd a trefnu trefnidiaeth ei hun. Mae'r darlithiau yn dechrau am 11y.b ac yn gorffen am 3:30y.p. 

Canlyniadau TGAU

posted 18 Sep 2018, 06:29 by Newyddion Rhydywaun

Wnaeth dosbarth Mr.Morris OND curo dosbarth Mr.Thomas gan 1% yn canlyniadau TGAU blwyddyn 11!  Llongyfarchiadau pawb! 

Hawliau disgyblion yr ysgol

posted 18 Sep 2018, 06:23 by Newyddion Rhydywaun

Mae'r cyngor ysgol yn gweithio ar gwella hawlliau ddisgyblion. Os oes gennych chi unrhyw cyhoeddiadau neu cwestiynau ewch i weld aelodau o'r cyngor ysgol neu Mr.Francis!

Ailgylchu

posted 18 Sep 2018, 06:13 by Newyddion Rhydywaun

Mae yna system newydd o ailgylchu eich poteli yn yr ysgol tu allan bloc pedwar!  Rhowch eich poteli yn y tyllau gwag yn y ffens i gefnogi system ECO! #POTLE

Taith troseddeg Bl.12

posted 14 Sep 2018, 05:11 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 14 Sep 2018, 05:11 ]

Bl.12 yn prifysgol De Cymru yn dysgu am gwahanol mathau a problemau troseddeg yn y cymdeithas. Mwynhau!

Prifysgol De Cymru

posted 13 Sep 2018, 04:15 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 18 Sep 2018, 06:24 ]

Blwyddyn 12 yn mynd I prifysgol De Cymru I cael profiad o cwrsiau yn y brifysgol. Mwynhau! 

Newyddion chwarareon

posted 11 Sep 2018, 06:47 by Newyddion Rhydywaun


Wnaeth Joe Reardon (bl.11) rhedeg dros Gymru draw yn Iwerddon y benwythnos diwethaf. Llongyfarchiadau Joe! Hefyd roedd Hope Williams (bl.10),Lilia Siminov (bl.9) a Roxy Williams (bl.9) wedi cael ei dewis am RCT pel-droed! Wnaeth Tiegan Eynon a Tia Lloyd (bl.11) wedi cael ei dewis i chwarare pel-droed am Gymru dan 16. Llongyfarchiadau merched!

Gwaith TGAU a Level-A celf

posted 11 Sep 2018, 06:42 by Newyddion Rhydywaun

Roedd gwaith TGAU ac Level-A wedi cael ei arddangos mewn arddangosfa. O ganlyniad I hyn wnaeth y waith cael ei rhoi mewn amgueddfa Aberdar.

1-10 of 11