Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd

Clecs y Cymoedd! Newyddion Ysgol


Croeso i dudalen newyddion disgyblion Rhydywaun! 


Bydd y dudalen hon yn cael diweddaru yn wythnosol gyda straeon diddorol a chyhoeddiadau am fywyd yn Rhydywaun.


Newyddion neu gyhoeddiadau? 


E-bostiwch:

newyddionysgol@rhydywaun.org 


Neu:

siaradwch gyda Sophie Evans, Seren Oakley (BL.12)

Hawl yr wythnos

posted 18 Mar 2019, 06:32 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 23 Yr hawl i ofal arbennig a chymorth os ydych yn anabl er mwyn byw bywyd llawn ac annibynol.

Clwb celf

posted 11 Mar 2019, 06:45 by Newyddion Rhydywaun

Ar Dydd Mawrth a Dydd Mercher yn celf 2 rhwng 1:30-2:00 am Bl.7 yn unig


Eisteddfod

posted 11 Mar 2019, 03:54 by Newyddion Rhydywaun

Mae angen gwifyddolwyr i helpu yn y colisium ar y 12fed o Fawrth. CERBYDAU AR SAFLE'R YSGOL AR DDIWEDD Y DIWRNOD YSGOL

posted 11 Mar 2019, 03:50 by Newyddion Rhydywaun

Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio i fyny at fysiau/ceir ayb.

Mae nifer o rieni’n cyrraedd safle’r ysgol tra bod disgyblion yn symud at y bysiau ac maent wedyn yn ceisio gadael y safle cyn i’r bysiau ddechrau ymadael. Mae hyn yn achosi anrhefn a phryder o ran diogelwch. Mae hefyd yn golygu bod tagfeydd yn digwydd wrth i’r bysiau ddod i mewn i’r safle ac wrth ymadael.

Ysgrifennaf atoch unwaith eto er mwyn eich hysbysu o’r drefn. Nid ydym am i unrhyw gerbyd symud ar y safle nes bod disgyblion yn ddiogel ar fysiau’r ysgol. Gofynnaf felly i rieni sy’n casglu eu plant i beidio dod ar safle‘r ysgol rhwng 2:50 a 3:10pm. 

Mae croeso gennych gyrraedd a gadael tu hwnt i’r ffenest amser hwn.

Nid ydym eisiau gorfod rhwystro rhieni rhag dod ar y safle na chwaith rhwystro rhag ymadael yn ystod yr amser uchod ond rhaid blaenoriaethu diogelwch ein disgyblion. Gofynnaf felly i chi ddilyn y rheol hon.

Diolch am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

Gwisg ysgol

posted 11 Mar 2019, 03:49 by Newyddion Rhydywaun

Mae angen gwneud yn siwr bod chi'n gwisgo cot lliw tywyll sef du,llwyd a glas tywyll. Mae'r prifathro wedi anfon neges allan i'r rhieni.

Eisteddfod Sir

posted 11 Mar 2019, 03:42 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 11 Mar 2019, 03:43 ]

Eisteddfod sir ar y 27fed o Fawrth,Dydd Mercher 2:00-7:00pm. 

Noson Opsiynau Bl.9

posted 11 Mar 2019, 03:40 by Newyddion Rhydywaun

Dydd Iau 21 o Fawrth 3:30-6:30pm. Os oes unrhyw un eisiau gwirfyddoli e-bostiwch Mrs.Powell. 


Rygbi

posted 11 Mar 2019, 03:37 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 11 Mar 2019, 03:40 ]

Rygbi Bl.10,11,12,13 V Canada ar Dydd Gwener 15ed o Fawrth. 1:30-4:30pm.


Noson gwobrwyo

posted 11 Mar 2019, 03:23 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 11 Mar 2019, 03:40 ]

Noson gwobrwyo am Bl.11 a 13 efydd ac arian! Dydd Iau 14fed o Fawrth. 6:30-7:30pm!

Eisteddfod cylch urdd

posted 11 Mar 2019, 03:19 by Newyddion Rhydywaun

Dydd Iau 14fed o fawrth 2:00-4:30pm. Mwynhewch!


1-10 of 78