Newyddion

Noson Opsiynau Bl.8 - dydd Iau 16/05/19 (4:30pm - 6:00pm)

posted 15 May 2019, 03:02 by Cenwyn Brain   [ updated 15 May 2019, 03:03 ]Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 8 presennol ym mis Medi 2019. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys sut i ddewis yr opsiynau. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Llongyfarchiadau Prif Swyddogion 2019-20!

posted 14 May 2019, 08:54 by Arwel James

Llongyfarch i ein Prif Swyddogion 2019-20 - Elis Myers-Sleight a Connor Restan a'r Dirprwy Brif Swyddogion - Catrin Evans a Robin Morgan.


Pob lwc Iolo!

posted 28 Mar 2019, 05:29 by Arwel James   [ updated 28 Mar 2019, 05:30 ]

Pob lwc i Iolo a bois blwyddyn 8 yn dechrau ar y daith beicio 100 milltir i Brean Sands bore 'ma!

Mae Iolo a'r tîm wedi codi dros £2000 ar gyfer Noah's Ark Appeal a CICRA. Camp anhygoel!

Noddwch y tîm fan hyn

https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=iolobikeride&pageUrl=1
Llongyfarchiadau Manon!

posted 27 Mar 2019, 01:50 by Arwel James

Llongyfarchiadau i Manon Lloyd Bl.11 am ennill y fedel arian ym mhencampwriaeth dringo Cymru. Bydd nawr yn symud ymlaen i bencampwriaeth Prydain yn Sheffield! Gwych!Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 21/03/19 (4:30pm - 6:30pm)

posted 20 Mar 2019, 01:27 by Arwel James


Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2019.


Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.


Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.


Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.


Llwyddiant i dîm Roboteg Bl.9!

posted 18 Mar 2019, 02:48 by Cenwyn Brain   [ updated 20 Mar 2019, 01:27 by Arwel James ]

Llongyfarchiadau i dîm roboteg Bl.9 am ddod yn ail yn gystadleuaeth 'Tomorow's Engineers EEP Robotics Challenge' ac i Mr Kevin Davies am ennill y wobr athro. Ardderchog!
NOSON RHIENI Bl.10 - 14/02/19

posted 8 Feb 2019, 03:51 by Cenwyn Brain

Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 10 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 14 Chwefror rhwng 3.30 - 6.30yh. 

Gwobr Ysgol sy'n Parchu Hawliau

posted 6 Feb 2019, 05:59 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Feb 2019, 07:11 ]


Llongyfarchiadau mawr i 
Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda iddynt wrth anelu at y Wobr Arian yn ystod tymor y Pasg. 

Ysgol ar gau 01/02/19

posted 31 Jan 2019, 21:58 by Arwel James

Wrth edrych ar yr heol i'r ysgol a'r safle ei hun, nid yw'n ddilys i ni agor heddiw. Bydd yr ysgol ar gau felly i staff a disgyblion.

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - Dyddiad Newydd 7/2/19

posted 30 Jan 2019, 21:48 by Mark Jones

Oherwydd rhagolygon tywydd gwael ar brynhawn Iau 31/1/19 a gyda'r hwyr, rydym wedi penderfynu gohirio ein Noson Opsiynau Blwyddyn 11. Bydd y noson yn cael ei gynnal dydd Iau nesaf, Chwefror 7fed. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

1-10 of 170