Newyddion

Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 21/03/19 (4:30pm - 6:30pm)

posted by Arwel James


Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2019.


Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.


Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.


Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.


Llwyddiant i dîm Roboteg Bl.9!

posted 18 Mar 2019, 02:48 by Cenwyn Brain   [ updated by Arwel James ]

Llongyfarchiadau i dîm roboteg Bl.9 am ddod yn ail yn gystadleuaeth 'Tomorow's Engineers EEP Robotics Challenge' ac i Mr Kevin Davies am ennill y wobr athro. Ardderchog!
NOSON RHIENI Bl.10 - 14/02/19

posted 8 Feb 2019, 03:51 by Cenwyn Brain

Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 10 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 14 Chwefror rhwng 3.30 - 6.30yh. 

Gwobr Ysgol sy'n Parchu Hawliau

posted 6 Feb 2019, 05:59 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Feb 2019, 07:11 ]


Llongyfarchiadau mawr i 
Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda iddynt wrth anelu at y Wobr Arian yn ystod tymor y Pasg. 

Ysgol ar gau 01/02/19

posted 31 Jan 2019, 21:58 by Arwel James

Wrth edrych ar yr heol i'r ysgol a'r safle ei hun, nid yw'n ddilys i ni agor heddiw. Bydd yr ysgol ar gau felly i staff a disgyblion.

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - Dyddiad Newydd 7/2/19

posted 30 Jan 2019, 21:48 by Mark Jones

Oherwydd rhagolygon tywydd gwael ar brynhawn Iau 31/1/19 a gyda'r hwyr, rydym wedi penderfynu gohirio ein Noson Opsiynau Blwyddyn 11. Bydd y noson yn cael ei gynnal dydd Iau nesaf, Chwefror 7fed. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Noson Opsiynau Bl.11 - 31/01/19

posted 28 Jan 2019, 10:55 by Cenwyn Brain

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2019. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.   

Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun

posted 15 Jan 2019, 11:08 by Arwel James   [ updated 15 Jan 2019, 11:09 ]

Bydd Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun yn cwrdd am gyfarfod am 3.30yh ddydd Llun 21-1-19 yn Neuadd yr ysgol. Os oes syniadau a diddordeb gyda i chi fod yn rhan o bwyllgor bydd yn edrych ar gynyddu cysylltiadau cymunedol a chysylltiadau gyda rhieni er mwyn codi arian a gwella'r ysgol, yna mae croeso mawr i chi ymuno.

Noson Rhieni Bl.9 - 17/01/19

posted 10 Jan 2019, 01:16 by Cenwyn Brain

Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 9 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 17 Ionawr rhwng 3.30 - 6.30yh. 

Llongyfarchiadau Eleri Griffiths - Senedd Ieuenctid Cymru

posted 18 Dec 2018, 08:57 by Arwel James   [ updated 18 Dec 2018, 09:03 ]

Llongyfarchiadau enfawr i Eleri Griffiths, etholwyd fel aelod o'r Senedd Ieuenctid Cymru - Cwm Cynon!

Dilynwch y linc am fwy o wybodaeth, Ardderchog!

https://www.youthparliament.wales/members/


1-10 of 166