Newyddion

01.03.21 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHIWYR CRITIGOL (08.03.21-12.03.21)

posted by Betsan Jones

Rhieni Blwyddyn 7 & 8
Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol rhwng 8 - 12 Mawrth.
Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr

23.02.21 CYFARFODYDD PONTIO RHIENI BLWYDDYN 6 2021

posted 23 Feb 2021, 03:15 by Betsan Jones

Rhieni Bl6 Clwstwr Rhydywaun: Penderyn, Aberdâr, Abercynon, Rhyd y Grug a Santes Tudful 

Ymunwch ag un o’n cyfarfodydd pontio ar-lein i rieni. 

https://drive.google.com/file/d/1SfM11s-sDg13x7dMXuuhzdw96NJHZXgU/view?usp=sharing… 

Dewch yn llu!

22.02.21 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHIWYR CRITIGOL (01.03.21-05.03.21)

posted 22 Feb 2021, 04:11 by Betsan Jones

Rhieni Blwyddyn 7 & 8 
Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol rhwng 1 - 5 Mawrth. 
Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 
Diolch yn fawr

20.02.21 Da iawn Steff!

posted 20 Feb 2021, 03:32 by Betsan Jones

Llongyfarchiadau mawr oddi wrth bawb yn Rhydywaun i gyn-ddisgybl Steffan sydd ar y ffordd i astudio ym Mhrifysgol Harvard.

12.02.21 ***DIOLCH YN FAWR***

posted 12 Feb 2021, 09:21 by Betsan Jones

Prynhawn da, 
Diolch i holl deulu Rhydywaun, boed yn ddisgyblion, rhieni, gwarcheidwaid a staff yr ysgol am eich cefnogaeth anhygoel a'ch gwaith caled yn ystod yr hanner tymor hynod heriol ac anodd hwn. 
Mae llythyr o ddiolch gan Miss Williams, y Brifathrawes wedi’i ddanfon at rieni, gwarcheidwaid a disgyblion y prynhawn yma drwy ClassCharts.
E-bostiwch covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os nad ydych wedi derbyn y llythyr os gwelwch yn dda. 
Mwynhewch hanner tymor a chadwch yn ddiogel.
Diolch yn fawr

#gwir #gweithgar #gwych #ymlaenrhydywaun

08.02.21 ANGEN CYMORTH?

posted 8 Feb 2021, 03:12 by Betsan Jones   [ updated 8 Feb 2021, 03:13 ]

Weithiau, mae pawb angen rhywun i siarad gyda.

Os oes angen cyngor neu gymorth yn ystod y cyfnod hwn, cofiwch i gysylltu drwy'r tudalen gymorth ar wefan yr ysgol neu gyda’r tîm Eye to Eye #cadwchynddiogel #teulurhydywaun
http://www.rhydywaun.org/.../ardal.../cymorth-i-ddisgyblion05.02.21 Llythyr gan y Brifathrawes - Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru

posted 5 Feb 2021, 06:45 by Betsan Jones

Prynhawn da, 

Mae llythyr gan y Brifathrawes wedi cael ei ddanfon i rieni drwy ClassCharts prynhawn yma yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw.

Rydym am symud i ddefnyddio ClassCharts fel ein prif ffordd o gyfathrebu gyda rhieni a gwarcheidwaid o 22 Chwefror. Os nad ydych wedi mewngofnodi i'ch cyfrif ClassCharts eto neu mae angen eich manylion eto, yna e-bostiwch Mrs Roberts alisonroberts@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Diolch yn fawr

03.02.21 Holiadur Trafnidiaeth RCT

posted 3 Feb 2021, 10:20 by Betsan Jones

Bellach mae modd i drigolion Rhondda Cynon Taf ddweud eu dweud ar sut y byddau modd gwella llwybrau cerdded a beicio yn yr ardal.

Dyma’r linc: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/WalkingandcyclinginRhonddaCynonTafhaveyoursay.aspx


02.02.21 Holiadur Rhieni a Disgyblion Ionawr 2021

posted 2 Feb 2021, 09:24 by Betsan Jones

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein holiadur diweddar.
Rydym yn gwerthfawrogi'ch sylwadau a'ch adborth yn fawr iawn.
Mae neges wedi cael ei danfon at holl ddisgyblion yr ysgol drwy e-bost ac i holl rieni a gwarcheidwaid drwy ClassCharts prynhawn yma gyda chrynodeb o’r sylwadau a gawsom o’r holiadur. Mae’r neges hefyd yn cynnwys y newidiadau yr ydym yn bwriadu eu gwneud i'n darpariaeth Dysgu o Adref.

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr

25.01.21 HOLIADUR DYSGU O ADREF

posted 25 Jan 2021, 03:35 by Betsan Jones

Bore da,

Mae neges wedi cael ei danfon at holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts ac e-bost gyda manylion holiadur Dysgu o Adref.

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr1-10 of 329