Newyddion

25.09.20 CYFLE I FOD YN LLYWODRAETHWYR YSGOL GYFUN GYMRAEG RHYDYWAUN

posted 25 Sep 2020, 06:20 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Ydych chi’n rhiant neu warcheidwad disgybl yn Rhydywaun gyda diddordeb bod yn rhan o'n Bwrdd Llywodraethol? 

Os oes diddordeb gyda chi, llenwch y ffurflen gais: https://forms.gle/2AqgHtjusKy23wqE6 

Dyddiad cau ceisiadau yw 9fed o Hydref am 15.00

Diolch yn fawr


24.09.20 SEDDI GWAG AR GLUDIANT YSGOL RCT

posted 24 Sep 2020, 12:18 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Mae RCT yn dechrau'r broses o gyflwyno cais ar gyfer prynu seddi gwag ar gludiant ysgol.
Mae'r cyfnod cyflwyno cais yn dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020.

Am fwy o fanylion:
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Travel/SchoolandCollegeTransport/Schoolbuspasses/Saleofseat.aspx

23.09.20 **LLYTHYR PWYSIG**

posted 23 Sep 2020, 09:27 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Prynhawn da,

Mae llythyr pwysig wedi’i e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni heno.

Gwiriwch eich ffolder “Junkmail” ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn.

Diolch yn fawr

21.09.20 DIWEDDARIAD: CANLLAWIAU i RIENI, GWARCHEIDWAID A DISGYBLION Medi 2020 FERSIWN 3

posted 20 Sep 2020, 12:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion.
Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 3

Diolch yn fawr

Untitled

posted 18 Sep 2020, 07:53 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 18 Sep 2020, 10:52 ]


17.09.20 CYHOEDDIAD

posted 17 Sep 2020, 04:36 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 17 Sep 2020, 04:37 ]

Annwyl ddisgyblion, rhieni a gofalwyr.

Mae'n 12.35 pm ddydd Iau Medi 17 2020.

Hyd yn hyn, nid yw Ysgol Rhydywaun wedi cael achos cadarnhaol o Covid-19 mewn disgybl nac aelod o staff ers dechrau mis Medi
Pan fydd gennym achos wedi'i gadarnhau byddwn yn hysbysu'r rhieni perthnasol ac yn gweithredu'n briodol. 

Fel rhieni a gofalwyr rydym yn eich annog i feddwl cyn ffonio'r ysgol:
- ni allwn ac ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar blant nad ydyn nhw'n blant i chi
a
- ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar sibrydion na chlecs

Rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd ac mae sibrydion maleisus ond yn ychwanegu pryder at yr hyn sy'n sefyllfa unigryw a difrifol iawn.
Cyfeiriwch at y canllawiau ar wefan yr ysgol a gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf, gywir a gwybodus.

Diolch yn fawr

16.09.20 CYFNOD CLO LLEOL RCT

posted 16 Sep 2020, 06:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Prynhawn da,

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan RCT y bydd y Fwrdeistref Sirol yn mynd i mewn i gyfnod clo lleol ddydd Iau am 6pm, hoffem sicrhau pob disgybl a rhiant y bydd yr ysgol yn aros ar agor a bod disgwyl i'r disgyblion fynychu fel arfer. Mae hyn yn cynnwys ein disgyblion sy'n teithio o Ferthyr Tudful. Bydd y bysiau'n parhau i redeg fel arfer a bydd yr ysgol yn aros ar agor.

Diolch yn fawr

14.09.20 FFURFLEN CIPIO DATA

posted 13 Sep 2020, 21:55 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

RHIENI A GWARCHEIDWAID - PWYSIG
Os nad ydych wedi llenwi'r Ffurflen Cipio Data eto, a oes modd gwneud hynny cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda? Cofiwch i lenwi'r ffurflen os yw eich manylion cyswllt wedi newid.
Diolch yn fawr

11.09.20 TRAFNIDAIETH RCT a MERTHYR

posted 11 Sep 2020, 04:30 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

NODYN i ATGOFFA:

Fel ysgol rydym wedi derbyn nifer o gwynion ynglŷn â disgyblion sydd ddim yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol. Nodyn i atgoffa bod gorchuddion yn orfodol ar fysiau Rhondda Cynon Taf, mae’r disgyblion yn cael eu hatgoffa yn ddyddiol yn yr ysgol.

 

Cais am gymorth gan rieni i atgoffa eich plant i wisgo gorchudd ar bob taith ar y bws os gwelwch yn dda, oni bai bod rheswm teilwng meddygol i beidio. Gwerthfawrogir eich cymorth i atgyfnerthu’r neges hon yn fawr iawn.

 

Mae Cyngor Merthyr hefyd yn awgrymu’n gryf bod angen gwisgo gorchuddion wyneb ar y bws.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda’ch adran drafnidiaeth yn eich sir.


Diolch yn fawr

 


1-10 of 272