Newyddion

08.07.20 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHWYR ALLWEDDOL RCT 22 Gorffennaf 2020 - 21 Awst 2020

posted by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Darpariaeth Gofal Plant Gweithwyr Allweddol RCT dydd Mercher 22 Gorffennaf a ddydd Gwener 21 Awst
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/SchoolClosuresandadviceforparents.aspx

01.07.20 DIWRNOD CANLYNIADAU BLWYDDYN 11 a 13

posted 1 Jul 2020, 02:02 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Annwyl Ddisgyblion Bl.11 a Bl.13,
Rydym yn deall fod diwedd y flwyddyn academaidd wedi bod yn anodd i chi a hoffem sicrhau ein bod yn cyrchu eich barn a theimladau ynglŷn â sut i dderbyn eich canlyniadau yn yr haf. Rydych wedi derbyn ebost gan eich Pennaeth Cynnydd a Lles ac mae linc yn y neges i holiadur pwysig i chi lenwi.
Rydym yn hapus i agor yr ysgol ar ddiwrnodau'r canlyniadau, ond yn amlwg, gyda rheolau Covid-19 fel y maent, bydd angen i ni roi system apwyntiadau ar waith ar gyfer gwneud hyn.
Os ydych yn gallu llenwi'r holiadur fel man cychwyn i ni, yna byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth a chyfarwyddiadau pellach cyn mis Awst.
Diolch yn fawr.

25.06.20 Holiadur Astudiaeth Lles Disgyblion - Prifysgol Caerdydd

posted 24 Jun 2020, 22:41 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Mae Rhydywaun yn cydweithio gyda Phrifysgol Caerdydd ar brosiect lles disgyblion. 
Mae'r arolwg rhieni / gwarcheidwaid yn rhan bwysig o'r astudiaeth hon, a bydd yn gosod sylfaen ar gyfer mentrau yn y dyfodol gyda'r nod o gynyddu lles yn yr ysgol. 
Mae mwy o fanylion (yn cynnwys y linc i'r holiadur) yn llythyr yr Athro Andy Smith: 
Diolch yn fawr

24.06.20 Neges PWYSIG IAWN yn dilyn cyhoeddiad RCT am ailagor ysgolion

posted 24 Jun 2020, 07:08 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 24 Jun 2020, 23:02 ]

Dyma wybodaeth am gynllun newydd ailagor Rhydywaun yn dilyn y cyhoeddiad ni fydd ysgolion RCT bellach ar agor am yr wythnos rhwng Gorffennaf 20 a Gorffennaf 24.
https://drive.google.com/file/d/1EBAvn_GXd3T_JFSfxrdoLj_iIUSjvomu/view?usp=sharing

Llythyr gan Gaynor Davies, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant RCT, ar gyfer rhieni yn cadarnhau'r sefyllfa mewn perthynas â phedwaredd wythnos tymor yr haf.

19.06.20 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHWYR ALLWEDDOL RCT 29 Mehefin 2020 – 17 Gorff 2020

posted 19 Jun 2020, 04:00 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 21 Jun 2020, 01:21 ]

18.06.20 CANLLAWIAU A HOLIADUR TERFYNOL AM AILAGOR YR YSGOL

posted 18 Jun 2020, 06:18 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Dyma fwy o ganllawiau a holiadur terfynol PWYSIG IAWN am ailagor yr ysgol ar 29 Mehefin. 

Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen y canllawiau yn gyntaf cyn cwblhau’r holiadur ar ddiwedd y ddogfen (mae hyn yn wahanol i’r holiadur a ddanfonwyd allan ar 12.06.20).

Os nad ydych yn llenwi'r holiadur terfynol erbyn y dyddiad cau sef 9pm nos Lun 22-6-20, yna byddwn yn cymryd na fydd eich plentyn yn dychwelyd i’r ysgol o 29 Mehefin.

Mae RHAID nodi ar yr holiadur hefyd os ydych am le ar fws ysgol. Bydd y rhestrau yma yn cael eu danfon i Unedau Trafnidiaeth RCT a Merthyr.

https://drive.google.com/file/d/1_Bo3EEt3EiDv15CmDAysqWZ2jxWpUL_E/view?usp=sharing

Diolch yn fawr iawn
.

15.06.20 PONTIO I'R CHWECHED

posted 15 Jun 2020, 00:06 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Disgyblion Blwyddyn 11 – ewch i wefan Bl11 i weld manylion am becynnau pontio pynciau a llawer o wybodaeth ar gyfer y 6ed. Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch gyda Mr Francis, Miss Sweet neu Miss Spillane.

12.06.20 NEGES GAN Y BRIFATHRAWES AM AILAGOR YR YSGOL

posted 12 Jun 2020, 02:24 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Llythyr a holiadur PWYSIG IAWN gan y Brifathrawes am ailagor yr ysgol ar 29 Mehefin. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen y llythyr yn gyntaf cyn cwblhau’r holiadur. Bydd mwy o fanylion yn dilyn yr wythnos nesaf.

https://drive.google.com/file/d/1Jph0uWZdmSAjH2SN2TPStwJ_kMBJQGaW/view?usp=sharing

Diolch yn fawr iawn.

12.06.20 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHWYR ALLWEDDOL RCT

posted 12 Jun 2020, 01:46 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Gweler y neges gan RCT am newid amseroedd ar gyfer yr ysgolion Hwb o'r wythnos yn dechrau Mehefin 15 2020
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/SchoolClosuresandadviceforparents.aspx

1-10 of 246