Newyddion

DATHLU 25 RHYDYWAUN

posted 24 Nov 2020, 04:12 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

DATHLU 25 RHYDYWAUN

Yn galw cyn-ddisgyblion a chyn aelodau staff Rhydywaun!

 

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun yn dathlu pen-blwydd yn 25 mlwydd oed eleni. 

Roeddwn yn gobeithio cynnal nifer o ddathliadau dros y flwyddyn i ddathlu, ond yn amlwg gyda'r sefyllfa Covid-19 bydd unrhyw weithgaredd wyneb i wyneb yn edrych yn annhebygol iawn o ddigwydd. 

Mae criw o flwyddyn 12 wrthi yn paratoi dathliad rhithiol ac mae angen eich cymorth!!

 

A fyddech gystal â 

·      gorffen y frawddeg “fy hoff atgof ysgol yw....” gan nodi enw a dyddiad ysgol a danfon ar e-bost i dathlu25@rhydywaun.or 

·      dweud ‘Pen-blwydd hapus Rhydywaun” i gamera (mae angen i’r camera fod yn ‘landscape’ nid ‘portrait’ os ydych chi'n defnyddio camera ar ffôn neu ipad) 

Gallwch hefyd ychwanegu neges fer os ydych yn dymuno ond i adael saib ar ôl y cyfarch cyntaf neu recordio fel ail fideo os dymunwch. E-bostiwch eich cyfarchion i dathlu25@rhydywaun.org

 

Lledaenwch y neges!

Diolch yn fawr

 

#dathlu 25 #gwir #gweithgar #gwych

Banc Bwyd Rhydywaun

posted 22 Nov 2020, 10:37 by Betsan Jones ‎(Staff)‎


20.11.20 Llythyr Profion Torfol Merthyr

posted 20 Nov 2020, 10:04 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Noswaith dda.

Mae llythyr pwysig iawn wedi cael ei e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid yn gynharach. 

Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig am brofion torfol Merthyr sy'n dechrau yfory.

Mae'n hanfodol bod rhieni/gwarcheidwaid disgyblion Merthyr A RCT yn darllen y wybodaeth bwysig hon.

E-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr.

Mwynhewch y penwythnos.

Diolch

20.11.20 Gwirio Manylion Cyswllt

posted 20 Nov 2020, 04:45 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Prynhawn da,

Er mwyn gwirio bod gennym fanylion rhieni/gwarcheidwaid mwyaf cyfredol byddwn yn danfon text ac e-bost allan y prynhawn yma i bob rhif mobile/e-bost ar ein system.

Os nad ydych wedi derbyn text nag e-bost erbyn 15:00 (gwiriwch eich ffolder Junk), gofynnwch i chi i ebostio covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 

Does dim angen e-bostio os ydych yn derbyn text neu e-bost. 

Lledaenwch y neges os gwelwch yn dda!!

Diolch yn fawr


18.11.20 Llythyron Pwysig

posted 18 Nov 2020, 12:42 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Mae dau lythyr pwysig iawn wedi cael eu hanfon mewn e-bost a ClassCharts at rieni heno.

Mae un llythyr yn ymwneud â chyhoeddiad heddiw am brofion torfol Merthyr sydd ar ddod.

Gwiriwch eich ffolder sothach ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyrau hyn.

 


17.11.20 **LLYTHYR PWYSIG **

posted 17 Nov 2020, 09:41 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 17 Nov 2020, 09:43 ]

Prynhawn da,

Mae llythyr pwysig wedi’i e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni prynhawn yma.

Gwiriwch eich ffolder “Junkmail” ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn.

Diolch yn fawr

16.11.20 **LLYTHYR PWYSIG **

posted 16 Nov 2020, 07:02 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Prynhawn da,
Mae llythyr pwysig wedi’i e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni prynhawn yma.
Gwiriwch eich ffolder “Junkmail” ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn.
Diolch yn fawr

13.11.20 **LLYTHYR PWYSIG**

posted 13 Nov 2020, 07:40 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Prynhawn da,

An important letter has been emailed and sent through ClassCharts to parents this afternoon. 

Please check your junk folder and email covid@rhydywaun.org if you have not received this letter. 

Diolch yn fawr

PLANT MEWN ANGEN - DYDD GWENER 13 TACHWEDD

posted 11 Nov 2020, 12:24 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Gall ddisgyblion wisgo gwisg ei hunan i'r ysgol ar ddydd Gwener Plant Mewn Angen 13/11.
Nid ydym am godi/casglu arian gan ddisgyblion yn uniongyrchol ond eu hannog i dalu ar-lein https://donate.bbcchildreninneed.co.uk
Cofiwch eich mwgwd / gorchudd wyneb!

Blwyddyn 11 - Lluniau Ysgol 12.11.20

posted 8 Nov 2020, 09:37 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Lluniau ysgol unigol i flwyddyn 11 - Dydd Iau 12/11/20. 
Pawb i wisgo crys, tei a siwmper ysgol os gwelwch yn dda.
Diolch
Mr Morgan 


1-10 of 303