Newyddion

Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun

posted 15 Jan 2019, 11:08 by Arwel James   [ updated 15 Jan 2019, 11:09 ]

Bydd Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun yn cwrdd am gyfarfod am 3.30yh ddydd Llun 21-1-19 yn Neuadd yr ysgol. Os oes syniadau a diddordeb gyda i chi fod yn rhan o bwyllgor bydd yn edrych ar gynyddu cysylltiadau cymunedol a chysylltiadau gyda rhieni er mwyn codi arian a gwella'r ysgol, yna mae croeso mawr i chi ymuno.

Noson Rhieni Bl.9 - 17/01/19

posted 10 Jan 2019, 01:16 by Cenwyn Brain

Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 9 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 17 Ionawr rhwng 3.30 - 6.30yh. 

Llongyfarchiadau Eleri Griffiths - Senedd Ieuenctid Cymru

posted 18 Dec 2018, 08:57 by Arwel James   [ updated 18 Dec 2018, 09:03 ]

Llongyfarchiadau enfawr i Eleri Griffiths, etholwyd fel aelod o'r Senedd Ieuenctid Cymru - Cwm Cynon!

Dilynwch y linc am fwy o wybodaeth, Ardderchog!

https://www.youthparliament.wales/members/


Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018

posted 2 Sep 2018, 10:11 by Mark Jones   [ updated 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James ]

Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.

Canlyniadau TGAU, 2018

posted 22 Aug 2018, 06:17 by Mark Jones   [ updated 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain ]

Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


 • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
 • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
 • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
 • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
 • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
 • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
 • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
 • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
 • Catrin Evans - 7 A, 6 B
 • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B 


Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

posted 16 Aug 2018, 08:33 by Mark Jones   [ updated 16 Aug 2018, 08:40 ]

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

 

Ffion Loring: 4A* ac 1A

Iwan James: 1A*, 2A ac C

Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS/Lefel 3

posted 15 Aug 2018, 04:40 by Cenwyn Brain   [ updated 15 Aug 2018, 04:44 ]

Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 16eg o Awst yn ôl y ganlyn:

 • Disgyblion Bl.13 o 08:30yb
 • Disgyblion Bl.12 o 09:30yb

Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

Pob lwc Bl.12 a 13!

Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18

posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.

Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18

posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.

Gwisg Ysgol dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18

posted 1 Jul 2018, 10:33 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto dydd Llun a Mawrth, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18. Gwisg ysgol arferol o ddydd Mercher ymlaen. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.

1-10 of 159