Newyddion

Canllawiau Gwisg 2019-20

posted 19 Jul 2019, 08:51 by Arwel James   [ updated 19 Jul 2019, 08:52 ]

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Gweler isod ein polisi gwisg ysgol fel nodyn atgoffa wrth wneud paratoadau ar gyfer Medi 2019.

Diolch am eich cydweithrediad.

https://drive.google.com/open?id=1aqP6FA_E9nvVoQJijV4xSAvrzHE2XCyE

Dyddiadau Pwysig o Fedi 2019

posted 17 Jul 2019, 06:42 by Arwel James   [ updated 19 Jul 2019, 07:28 ]

- 02/09/19 - HMS Staff - 03/09/19 - Diwrnod cyntaf i ddisgyblion heblaw am Fl.13 - 04/09/19 - Diwrnod cyntaf Bl.13 - 16/09/19 - HMS Staff 2 - 09/12/19 - HMS Staff 3 Dyddiadau ychwanegol i ddilyn.

RCT - Rhybudd o dwyll

posted 14 Jun 2019, 11:06 by Arwel James   [ updated 17 Jul 2019, 06:40 ]


Llongyfarchiadau Ffion, Bryonie a Molly!

posted 6 Jun 2019, 00:27 by Arwel James   [ updated 6 Jun 2019, 00:28 ]

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Owen, Mollie Reardon a Bryonie King sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tim rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru ym Mharis. Ardderchog!Ffarwelio Bl.11 a 13

posted 24 May 2019, 08:45 by Arwel James

Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!


Diolch i'r teulu Penaluna am weini sglodion blasus (am ddim!) fel rhan o ddathliadau ffarwelio Bl.13. Gwerthfawrogwn eich caredigrwydd yn fawr. Noson Opsiynau Bl.8 - dydd Iau 16/05/19 (4:30pm - 6:00pm)

posted 15 May 2019, 03:02 by Cenwyn Brain   [ updated 15 May 2019, 03:03 ]Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 8 presennol ym mis Medi 2019. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys sut i ddewis yr opsiynau. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Llongyfarchiadau Prif Swyddogion 2019-20!

posted 14 May 2019, 08:54 by Arwel James

Llongyfarch i ein Prif Swyddogion 2019-20 - Elis Myers-Sleight a Connor Restan a'r Dirprwy Brif Swyddogion - Catrin Evans a Robin Morgan.


Pob lwc Iolo!

posted 28 Mar 2019, 05:29 by Arwel James   [ updated 28 Mar 2019, 05:30 ]

Pob lwc i Iolo a bois blwyddyn 8 yn dechrau ar y daith beicio 100 milltir i Brean Sands bore 'ma!

Mae Iolo a'r tîm wedi codi dros £2000 ar gyfer Noah's Ark Appeal a CICRA. Camp anhygoel!

Noddwch y tîm fan hyn

https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=iolobikeride&pageUrl=1
Llongyfarchiadau Manon!

posted 27 Mar 2019, 01:50 by Arwel James

Llongyfarchiadau i Manon Lloyd Bl.11 am ennill y fedel arian ym mhencampwriaeth dringo Cymru. Bydd nawr yn symud ymlaen i bencampwriaeth Prydain yn Sheffield! Gwych!Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 21/03/19 (4:30pm - 6:30pm)

posted 20 Mar 2019, 01:27 by Arwel James


Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2019.


Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.


Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.


Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.


1-10 of 175