Newyddion

 • 25.01.21 HOLIADUR DYSGU O ADREF

  Bore da,

  Mae neges wedi cael ei danfon at holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts ac e-bost gyda manylion holiadur Dysgu o Adref.

  Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

  Diolch yn fawr  Posted 25 Jan 2021, 03:35 by Betsan Jones
 • 21.0.21 Plant y lluoedd arfog

  Prynhawn da,

  A allai ein rhieni a'n gwarcheidwaid sy'n bersonél y Lluoedd Arfog lenwi'r holiadur byr yma erbyn dydd Llun 25 Ionawr os gwelwch yn dda.

  https://forms.gle/XVcoTtiT65zxPEGa9

  Mae mwy o fanylion i'w gweld yn y llythyr sydd wedi atodi.

  Diolch yn fawr

  Posted 21 Jan 2021, 04:26 by Betsan Jones
 • 21.01.21 TGAU / AS / Lefel A Haf 2021

  Bore da,

  Dyma lythyr sydd wedi dod gan Gymwysterau Cymru sydd wedi ei e-bostio i ddisgyblion Bl10 – Bl13 yn esbonio'r trefniadau newydd am sut y bydd graddau TGAU/AS/Lefel A yn cael eu penderfynu haf yma.
  Byddwn mewn cysylltiad eto gyda disgyblion a rhieni gyda mwy o fanylion wythnos nesaf.
  Diolch yn fawr
  Posted 21 Jan 2021, 02:17 by Betsan Jones
 • GYRFA CYMRU
  Dyma fanylion am Gyrfa Cymru
  https://drive.google.com/file/d/16ETPHr-xh_qj-NE7Oh4rxK7vDVTlERTI/view?usp=sharing

  Dyma fanylion am brofiad gwaith rhithiol i ddisgyblion
  https://drive.google.com/file/d/1r9V_jHmdEjzgVQZFDdj8FKk9ZKGvt1xF/view?usp=sharing


  Posted 15 Jan 2021, 02:02 by Betsan Jones
 • 11.01.21 CEFNOGWCH EICH PLENTYN I YMARFER Y GYMRAEG

  Dyma adnodd bydd o gymorth werth gefnogi'ch plentyn i ymarfer y Gymraeg y tu allan i'r ysgol:  https://spark.adobe.com/page/4SnyeMUSxFyl7/

  Posted 11 Jan 2021, 05:01 by Betsan Jones
 • 11.01.21 **DYSGU O ADREF**

  Bore da,

  Mae rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion wedi derbyn gwybodaeth am ein darpariaeth Dysgu o Adref newydd bore yma. 

  E-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y wybodaeth hon. 

  Diolch yn fawr

  Posted 11 Jan 2021, 01:25 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 320. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sept 2020, 06:17 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »