Cysylltu gyda'r Penaethiaid Blwyddyn a'r Tîm Lles
Contacting the Heads of Year & the Welfare Team

Cysylltu gyda'r Tîm Lles
 Contact the Welfare Team 

Mae swyddfa’r ysgol ar agor i dderbyn galwadau os oes gennych unrhyw bryderon neu negeseuon i athrawon. Cysylltwch rhwng 08:30-15:00 ar 
01685 813500

School reception open as usual between 
08:30-15:00
Please contact reception if you would like to contact a member of staff on
01685 813500Blwyddyn 7 - Mrs Leana Stansfield-Davies

Blwyddyn 8 - Mr Gareth Morgan

Blwyddyn 9 - Mr Rhodri Jones

Blwyddyn 10 - Mrs Bethan Williams-Thomas

Blwyddyn 11 - Mrs Hefina Morgan

Blwyddyn 12/13 - Miss Sophie Spillane (12) 
Mr Gareth M Jones (13)

Mrs Lowri Thomas

Mrs Leanne Evans

Mr Anthony Trow

Miss Elin Blake

Mr Arwel James (Assistant Head)

Miss Laura Sweet (Assistant Head)