Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • Twrnament Rygbi Cyffwrdd bl 7 gyda BTEC Arwain Chwaraeon bl 10 yn arwain. Mae uned 1 y cwrs BTEC Arwain yn gofyn i'r disgyblion cyfrannu tuag at redeg gweithgaredd chwaraeon ac felly bydd y digwyddiad yma'n cael ei ystyried fel asesiad ...
  Posted 14 Jan 2019, 05:00 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Erthygl 22 - Mae gan plant sy'n ffoaduriaid yr un hawliau â plant â and yng Nghymru.
  Posted 14 Jan 2019, 04:49 by Newyddion Rhydywaun
 • Noson rhieni Bl.9 Noson rhieni am Bl.9 ar Dydd Iau yr 17fed o Ionawr! Os oes aelodau o'r chweched eisiau gwirfyddoli ewch i weld Mrs.Powell.
  Posted 14 Jan 2019, 04:46 by Newyddion Rhydywaun
 • Taith Bl.12/13 Wnaeth Bl.12/13 mynd i Brifysgol Cardiff Metropilan i ddysgu am y cwrsiau gwyddonol sydd ar gael!
  Posted 14 Jan 2019, 04:41 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Erthygl 14 - Yr Hawl i ddilyn crefydd eich hun.
  Posted 18 Dec 2018, 08:08 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Hawl yr wythnos yw Erthygl 16 - Eich hawl i breifatrwydd.
  Posted 12 Dec 2018, 06:37 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 54. View more »


Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.


Cysylltiadau Defnyddiol


Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau