Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am ...
  Posted 11 Jun 2019, 01:40 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Dylai Llywodraeth helpu rhieni i'ch helpu chi i wybod am eich hawliau a'ch defnyddio wrth i chi dyfu.
  Posted 11 Jun 2019, 01:38 by Newyddion Rhydywaun
 • LLONGYFARCHIADAU FFION, BRYONIE A MOLLY! Llongyfarchiadau mawr i Ffion Owen, Mollie Reardon a Bryonie King sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tim rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru ym Mharis. Ardderchog!
  Posted 7 Jun 2019, 03:29 by Newyddion Rhydywaun
 • FFARWELIO BL.11 A 13 Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!Diolch i'r ...
  Posted 7 Jun 2019, 03:28 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Diolch yn fawr iawn am godi ymwybyddiaeth o hawl yr wythnos, yn dilyn y cyfarfod gyda UNICEF ar ddydd Gwener 24 Mai, mae'r ysgol wedi llwyddo i gael y ...
  Posted 7 Jun 2019, 03:26 by Newyddion Rhydywaun
 • NOSON OPSIYNAU BL.8 - DYDD IAU 16/05/19 (4:30PM - 6:00PM)
  Posted 15 May 2019, 05:43 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 96. View more »


Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.


Cysylltiadau Defnyddiol


Gwefan Blwyddyn 11
Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau