Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • Hawl yr wythnos Erthygl 23 Yr hawl i ofal arbennig a chymorth os ydych yn anabl er mwyn byw bywyd llawn ac annibynol.
  Posted 18 Mar 2019, 06:32 by Newyddion Rhydywaun
 • Clwb celf Ar Dydd Mawrth a Dydd Mercher yn celf 2 rhwng 1:30-2:00 am Bl.7 yn unig
  Posted 11 Mar 2019, 06:45 by Newyddion Rhydywaun
 • Eisteddfod Mae angen gwifyddolwyr i helpu yn y colisium ar y 12fed o Fawrth. 
  Posted 11 Mar 2019, 03:54 by Newyddion Rhydywaun
 • CERBYDAU AR SAFLE'R YSGOL AR DDIWEDD Y DIWRNOD YSGOL Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio ...
  Posted 11 Mar 2019, 03:50 by Newyddion Rhydywaun
 • Gwisg ysgol Mae angen gwneud yn siwr bod chi'n gwisgo cot lliw tywyll sef du,llwyd a glas tywyll. Mae'r prifathro wedi anfon neges allan i'r rhieni.
  Posted 11 Mar 2019, 03:49 by Newyddion Rhydywaun
 • Eisteddfod Sir Eisteddfod sir ar y 27fed o Fawrth,Dydd Mercher 2:00-7:00pm. 
  Posted 11 Mar 2019, 03:43 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 78. View more »


Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.


Cysylltiadau Defnyddiol


Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau