https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Newyddion

 • Ysgol ar gau - dydd Llun 11/12/17
  Mae'r ysgol ar gau heddiw (dydd Llun 11/12/17) i bawb oherwydd tywydd gwael.
  Posted by Cenwyn Brain
 • Sialens Y Rickshaw
  Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth 8 Dar 1 a wnaeth seiclo pum can milltir i gefnogi Sialens y Rickshaw a chodi dros saith gan punt ar gyfer Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr iawn i'r Adran Add Gorff am y beiciau a'r gefnogaeth, a hefyd i'r Adran Ddrama am eu cyfraniad mawr.

  Posted 20 Nov 2017, 00:34 by Cenwyn Brain
 • Taith Llangrannog
  Cafodd Blwyddyn 7 amser gwych yn Llangrannog eleni eto. Diolch yn fawr i'r athrawon a'r Swogs am fynd â nhw!

  Posted 27 Oct 2017, 00:54 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 132. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig Rhydywaun

  Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 20fed o Ragfyr yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn isod a’i ddanfon yn ôl i Mr Higgins yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

  Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law. 

  Posted 1 Dec 2017, 01:39 by Cenwyn Brain
 • Aelodaeth yr Urdd 2017-2018
  Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn arian yn yr ysgol ar y pris gostyngedig (£7) yw Rhagfyr 1af. Ar ôl hynny mae'r pris yn codi i £8.50.

  Cofiwch fod modd i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd.

  Cofiwch hefyd fod disgyblion Blwyddyn 7 aeth i Langrannog wedi talu'n barod.
  Posted 20 Nov 2017, 00:15 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 77. View more »

Colofn y Prifathro

 • Gweithgor Rhieni
  Cynhelir cyfarfod gweithgor rhieni nos Fercher nesaf 13/12/17 yn yr ysgol rhwng 4 a 5 o'r gloch. Byddwn yn trafod gwisg ysgol, systemau a strwythurau'r ysgol. Os oes diddordeb gennych mewn mynychu, cysylltwch â'r ysgol fel bod modd i ni gael syniad o'r niferoedd a gwneud trefniadau perthnasol. Diolch.
  Posted 4 Dec 2017, 12:32 by Mark Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 34. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016