Colofn y Prifathro

 • LLWYDDIANT SIOE 'OLIVER'
  Llongyfarchiadau mawr i'r cast a'r tîm o staff oedd yn gyfrifol am y sioe. Cawsom wledd yn y Coliseum yr wythnos hon!

  Oliver 2014
  Posted 8 Nov 2014 12:07 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 23. View more »

Newyddion

 • Seremonïau Ddiwedd Blwyddyn Llongyfarchiadau i bob un sydd wedi derbyn gwobr am bresenoldeb, gwaith da a chyfraniad i'r ysgol eleni. Roedd hi'n bleser gweld cymaint o ddisgyblion ar y llwyfan yn ...
  Posted 18 Jul 2014 01:50 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 84. View more »

Eisteddfod yr Ysgol 2014


Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Ymateb i gynlluniau RhCT - Y Gwasanaeth Cerdd
  Os ydych chi am ymateb i gynlluniau Rhondda Cynon Taf i ddiddymu Gwasanaeth Cerdd y Sir mae nifer o bethau y gallwch chi eu gwneud:


  Mynd i un o'r sesiynau galw heibio i fynegi eich barn:

  Dydd Llun 17eg Tachwedd – 4pm-7pm – Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
  Dydd Iau 20fed Tachwedd – 4pm-7pm – Canolfan Hamdden Tonyrefail
  Dydd Mercher 3ydd Rhagfyr – 4pm-7pm – Canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon, Aberpennar
  Dydd Iau 4ydd Rhagfyr – 4pm-7pm – Ystfaell Hyfforddiant 2, YMCA Pontypridd
  Dydd Mercher 10fed Rhagfyr – 4pm-7pm – Ystafell Ymarfer, Coleg y Cymoedd, Cwm Rhondda

  Llenwi'r holiadur ar wefan Cyngor RhCT

  Ysgrifennu at y Cyngor:

  Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS
  Adran Materion Ymchwil ac Ymgynghori
  Y Pafiliynau
  Cwm Clydach
  CF40 2XX

  Neu ebostio:

  Posted 15 Nov 2014 09:16 by Elen George
 • Eisteddfod yr Urdd - Pwy sydd am gystadlu?
  Ydych chi eisiau cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd fis Mai 2015? Rydym yn casglu enwau unawdwyr a disgyblion sydd am gystadlu fel rhan o grŵp neu gôr. Os oes diddordeb gennych chi rhowch wybod i Mrs Elen George erbyn diwedd mis Tachwedd. Ebostiwch elengeorge@rhydywaun.org. Ceir copi o'r rhestr testunau ar ein gwefan dan 'Dogfennau Defnyddiol'.

  Cofiwch fod angen i chi ymaelodi â'r Urdd cyn cystadlu!


  Posted 8 Nov 2014 12:38 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Cynllun Ariannol 2014-15_Copi RhCT.pdf   233k - 8 Nov 2014 13:33 by Elen George (v1)
 • Rhestr testunau URDD 2015.pdf   979k - 8 Nov 2014 12:41 by Elen George (v1)
 • Llythyr Taith America Adran Ddrama 2016.pdf   911k - 5 Oct 2014 21:59 by Elen George (v2)
 • Adroddiad Crynodol 2014.pdf   179k - 5 Oct 2014 21:44 by Elen George (v1)
 • Llythyr Ymaelodaeth yr Urdd 2014-2015.pdf   904k - 30 Sep 2014 15:31 by Elen George (v2)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Mabolgampau 2014

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »