https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Newyddion

 • Llwyddiant actio
  Llongyfarchiadau enfawr i Chloe Cooper o Flwyddyn 13 am ennill Gwobr 'Actores Gorau' fel rhan o gynllun 'It's My Shout'. Enillodd Chloe'r wobr ar Nos Sul ar gyfer ei rôl Stacey yn y ffilm 'Peggy'. 

  Fe fydd y ffilm yn cael ei ddarlledu ar BBC2, Nos Fawrth, 19/09/17.


  Posted 12 Sep 2017, 05:23 by Cenwyn Brain
 • Labordy mewn Lori
  Gwnaeth labordy gwyddoniaeth symudol a rhyngweithiol ‘Labordy mewn Lori’ ymweld â'r ysgol wythnos diwethaf, ble roddir cyfle i bobl ifanc archwilio gwyddoniaeth trwy gyfrwng arbrofion penagored. Cafodd y myfyrwyr eu harwain gan wirfoddolwyr oedd yn wyddonwyr ac yn beirianwyr o faes diwydiant a’r byd academaidd, a chawson cyfle i weithio gyda gwyddonwyr ‘go iawn’.

   

  Roedd y Labordy yn cynnwys tair ardal ar wahân lle wnaeth grwpiau o fyfyrwyr gymryd rhan ym mhob un o’r arbrofion a oedd yn ddifyr ac yn addysgiadol. Hoffwn ddiolch i James, Josie a'r criw yn ogystal â'r Athrofa Ffiseg am ddarparu'r cyfleoedd arbennig yma i'r disgyblion.  Posted 11 Sep 2017, 03:21 by Cenwyn Brain
 • Llongyfarchiadau i bawb!

  Rydym yn falch i weld bod disgyblion Rhydywaun wedi perfformio’n dda yn y set gyntaf o arholiadau TGAU newydd. Mae disgyblion wedi cyrraedd eu potensial ac mae’r canlyniadau’n galonogol iawn.

  Rydym yn hynod falch o gyraeddiadau ein holl fyfyrwyr ond hoffem nodi’r canlyniadau unigol canlynol:

  Owain Birrell              9A*, 3A

  Emily Ellis                  3A*, 5A, 3B, 1C

  Brogan Jones              2A*, 6A, 4B

  Lowri Jade Jones         2A*, 8A, 1B, 1C

  Morgan Mellin             7A*, 4A, 1B

  Rhiannon Parry            1A*, 7A, 4B

  Eve Price                      9A*, 3A

  Elis Roome                   2A*, 6A, 3B, 1C

  Darya Williams             2A*, 7A, 4B

  Edrychwn ymlaen at groesawu dros dau draean o’n myfyrwyr yn ôl i astudio cyrsiau yn y chweched dosbarth.

  Diolch yn fawr i staff a’r myfyrwyr am eu hymdrechion dros y misoedd diwethaf.

  Posted 24 Aug 2017, 08:59 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 128. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Her y Gymuned


  Posted 13 Sep 2017, 06:57 by Cenwyn Brain
 • Taith Llangrannog Blwyddyn 7
  Cadarnhad mai dydd Mercher 20 - dydd Gwener 22 Medi yw dyddiadau taith Llangrannog.

  Dylid cwblhau talu am y daith erbyn dydd Gwener 15 Medi. Bydd angen dychwelyd ffurflenni meddygol erbyn y dyddiad hwn hefyd.

  Gweler isod ar gyfer gwybodaeth bwysig am y daith. Mae'r disgyblion eisoes wedi derbyn copi papur.

  Allwn ni ddim derbyn enwau ar gyfer y daith ar ôl dydd Mercher 13 Medi.
  Posted 12 Sep 2017, 11:29 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 72. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016