https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Newyddion

 • Sialens Y Rickshaw
  Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth 8 Dar 1 a wnaeth seiclo pum can milltir i gefnogi Sialens y Rickshaw a chodi dros saith gan punt ar gyfer Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr iawn i'r Adran Add Gorff am y beiciau a'r gefnogaeth, a hefyd i'r Adran Ddrama am eu cyfraniad mawr.

  Posted 20 Nov 2017, 00:34 by Cenwyn Brain
 • Taith Llangrannog
  Cafodd Blwyddyn 7 amser gwych yn Llangrannog eleni eto. Diolch yn fawr i'r athrawon a'r Swogs am fynd â nhw!

  Posted 27 Oct 2017, 00:54 by Cenwyn Brain
 • Noson Agored Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 6 - Hydref 2017
  Daeth llu o ddisgyblion a rhieni blwyddyn 6 y clwstwr i weld yr ysgol ar waith a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Gobeithio eich bod wedi mwynhau!


  Posted 8 Oct 2017, 23:42 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 131. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Aelodaeth yr Urdd 2017-2018
  Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn arian yn yr ysgol ar y pris gostyngedig (£7) yw Rhagfyr 1af. Ar ôl hynny mae'r pris yn codi i £8.50.

  Cofiwch fod modd i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd.

  Cofiwch hefyd fod disgyblion Blwyddyn 7 aeth i Langrannog wedi talu'n barod.
  Posted 20 Nov 2017, 00:15 by Elen George
 • Diwrnod Shwmae 15/10/17

  Posted 11 Oct 2017, 04:40 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 76. View more »

Colofn y Prifathro

 • Gwm Cnoi
  Yn dilyn gwariant sylweddol ar garpedi newydd mewn 2 goridor ac mewn 3 ystafell ddosbarth, yn ogystal â chelfi newydd mewn sawl ystafell ddosbarth, gofynnir i ddisgyblion beidio dod â gwm cnoi i'r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.
  Posted 25 Oct 2017, 11:09 by Mark Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 33. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016