Colofn y Prifathro

 • LLWYDDIANT SIOE 'OLIVER'
  Llongyfarchiadau mawr i'r cast a'r tîm o staff oedd yn gyfrifol am y sioe. Cawsom wledd yn y Coliseum yr wythnos hon!

  Oliver 2014
  Posted 8 Nov 2014, 12:07 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 23. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Arddangosfa Celf, Technoleg a'r Cyfryngau 2015

  Posted 14 May 2015, 14:06 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 37. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Polisi Achwyno Mai 2012.pdf   892k - 29 Jun 2015, 07:46 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 9 2015.pdf   3748k - 17 Mar 2015, 15:12 by Elen George (v1)
 • Amserlen y Noson 2015.pdf   153k - 15 Mar 2015, 14:38 by Elen George (v1)
 • Polisi Presenoldeb Ysgol Gyfun Rhydywaun.pdf   520k - 13 Mar 2015, 01:09 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 11 2015 (1).pdf   16703k - 25 Jan 2015, 14:26 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013, 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013, 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »