Colofn y Prifathro

 • Canlyniadau Arholiadau Allanol CA4 2015
  Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod disgyblion Blwyddyn 11 (2015) wedi sicrhau y canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol.  Llongyfarchiadau gwresog i staff a disgyblion ar ganlyniadau Awst 2015 – llwyddodd 99% o ddisgyblion i sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 (95% yn 2014), gyda’r Trothwy Lefel 2+ (5 cymhwyster yn cynnwys Mathemateg a Iaith) yn  cynyddu o 59.8% yn 2014 i 64.4% yn 2015 – cynnydd o 4.6 pwynt canran.

  Gwelwyd gwelliant pellach ym mherfformiad yr adrannau craidd gyda’r Adran Fathemateg yn sicrhau 68%, yr adrannau Cymraeg a Saesneg yn cyrraedd 73% a Gwyddoniaeth yn sicrhau 100%.

  Hoffwn dynnu sylw penodol at lwyddiannau y disgyblion canlynol – Seren Jones-Reddy (7A* a 4A), Charlotte Morris (5A*, 4A a 2B), Jessica Humphreys (4A*, 6A ac 1B), Iori Kent (4A*, 4A a 3B), Shauna Evans (4A*, 4A  a 2B), Jamie Evans (3A*, 5A a 3B), Molly Sedgemore (2A*, 6A a 3B) ac Evan Goggin-Jones (1A*, 6A, 3B ac 1C) ac edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion yn ôl ar Fedi 2ail 2015 i ddechrau ar eu cyrsiau UG.


  Hywel Price
  20 Awst 2015

  Posted 28 Aug 2015, 13:07 by Elen George
 • Canlyniadau Safon Uwch 2015
  Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 13 am sicrhau canlyniadau arholiadau Safon Uwch rhagorol unwaith eto eleni.  Mae'r canlyniadau yn debyg iawn i llynedd gyda 93.9% o'r disgyblion yn cyrraedd Trothwy Lefel 3,  67.6% o holl raddau yn A*-C a 97% o ddisgyblion yn sicrhau A*-C yn y Fagloriaeth Gymraeg (oedd yn cael ei graddio am y tro cyntaf eleni).

  Hoffwn longyfarch Seren Morris, Mari Kelly, Rhys Humphreys a Lowri Morgan am sicrhau dwy radd A a dwy radd B yr un a Loyd Griffiths am sicrhau 1 gradd A a thair gradd B.  Mae pob disgybl wedi llwyddo i gael lle mewn prifysgol gyda'r mwyafrif yn llwyddo gyda'u dewisiadau cyntaf.

  Llongyfarchiadau mawr i'r holl ddisgyblion ac athrawon.

  Hywel Price
  Awst 2015
  Posted 13 Aug 2015, 14:37 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 26. View more »

Newyddion

 • Eisteddfod yr Ysgol 2015
  Llongyfarchiadau i Lys Taf y llys buddugol yn Eisteddfod yr ysgol eleni! Diolch yn fawr i bawb oedd wedi cymryd rhan a sicrhau bod yr Eisteddfod yn un i'w chofio unwaith eto. Llongyfarchiadau hefyd i'r enillwyr canlynol:

  Y Gadair - Gwen Morgan 
  Tlws Saesneg - Megan Price
  Rhuban Glas Offerynnol - Gwen Morgan
  Tlws Italia Williams - Maya Williams
  Tlws John Llewelyn Jones - Iwan Davies
  Posted 14 Jul 2015, 06:30 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 94. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Tymor yr Hydref 2015
  Ddydd Mercher Medi 2il 2015 yw diwrnod cyntaf y tymor i bob disgybl.


  Posted 14 Jul 2015, 06:32 by Elen George
 • Canlyniadau Arholiadau 2015
  13 Awst 2015 
  Canlyniadau Uwch ac Uwch Gyfrannol

  20 Awst 2015
  Canlyniadau TGAU
  Posted 14 Jul 2015, 04:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Polisi Achwyno Mai 2012.pdf   892k - 29 Jun 2015, 07:46 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 9 2015.pdf   3748k - 17 Mar 2015, 15:12 by Elen George (v1)
 • Polisi Presenoldeb Ysgol Gyfun Rhydywaun.pdf   520k - 13 Mar 2015, 01:09 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 11 2015 (1).pdf   16703k - 25 Jan 2015, 14:26 by Elen George (v1)
 • Cynllun Ariannol 2014-15_Copi RhCT.pdf   233k - 8 Nov 2014, 13:33 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.