Colofn y Prifathro

 • Newyddion Da - Trafnidiaeth Ôl-16 Merthyr
  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr wedi cyhoeddi ar eu gwefan bod yr argymhelliad i ddileu trafnidiaeth ôl 16 i ddisgyblion o Ferthyr wedi ei ohirio ac yn destun i adolygiad polisi llawn ac ymgynghori pellach.  Er bod hyn yn fuddugoliaeth byr dymor i’r ysgol nid yw eto’n glir pryd fydd canfyddiadau yr adolygiad o bolisi ac ymgynghoriad pellach nesaf yn cael ei gyhoeddi.  Serch hynny, mae’r penderfyniad i ohirio am y tro yn adlewyrchiad clir o deimladau rhieni, disgyblion, staff, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach am oblygiadau’r argymhelliad a bod hyn yn amlwg wedi taro tant gydag aelodau’r cyngor.  Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth barod trwy gydol yr ymgyrchu.

  Hywel Price
  3/3/14
  Posted 7 Mar 2014 03:25 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 19. View more »

Newyddion

 • Shannon ar ei ffordd i Dubai Llongyfarchiadau mawr i Shannon Powell, Blwyddyn 13 sydd wedi cael ei derbyn i astudio gradd Busnes a Chyllid ym Mhrifysgol Heriot Watt, Dubai! Tipyn o gamp! Rydym yn dymuno'n ...
  Posted 24 Mar 2014 07:50 by Elen George
 • Llwyddiant eto i Jac Mae Jac Thomas, Blwyddyn 12, wedi ennill lle am y pedwerydd tro yn olynol ym Mand Pres Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, ac yn ddiweddar hefyd wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â ...
  Posted 24 Mar 2014 07:48 by Elen George
 • Cystadleuydd yng Ngemau'r Gymanwlad ar y Staff! Oeddech chi'n gwybod bod Miss Christie Williams sy'n gweithio yn nerbynfa'r ysgol yn mynd i fod yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad eleni? Enillodd Christie fedal arian ...
  Posted 21 Mar 2014 08:58 by Elen George
 • Cerddor Ifanc De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru! Llongyfarchiadau i Mari Kelly, Blwyddyn 12 sydd wedi ennill Cystadleuaeth Cerddor Ifanc De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru yn ddiweddar. Fe fydd hi'n mynd ymlaen i gystadlu yn erbyn enillwyr ...
  Posted 21 Mar 2014 05:54 by Elen George
 • Dawnswraig Ddawnus! Mae Maya Williams o Flwyddyn 7 wedi gwneud cais i astudio balé yn yr Academi Ddawns Frenhinol. Perfformiodd Maya i Flwyddyn 7 yn y gwasanaeth yn ddiweddar - mae'n dawnsio ...
  Posted 21 Feb 2014 07:01 by Elen George
 • Noson Opsiynau Lwyddiannus! Cynhaliwyd Noson Opsiynau disgyblion Blwyddyn 11 gyda'r neuadd orlawn a'r neges yn glir i rieni na ddylid gadael i ansicrwydd byr dymor ynglŷn â thrafnidiaeth effeithio ar ddewisiadau ...
  Posted 31 Jan 2014 01:58 by Elen George
Showing posts 1 - 6 of 76. View more »

Yr ysgol ar waith - Noson Agored 2013Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

Showing posts 1 - 3 of 23. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr Cau Ysgol 26.3.14 Streic NUT.pdf   565k - 21 Mar 2014 08:39 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl11 2014.pdf   16805k - 31 Jan 2014 03:02 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 11 2014.pdf   16800k - 22 Jan 2014 15:17 by Elen George (v2)
 • Gwybodaeth diwedd cwrs Celf a Dylunio TGAU 21.1.14.pdf   205k - 21 Jan 2014 02:04 by Elen George (v2)
 • Gwybodaeth diwedd cwrs Celf a Dylunio UG:Uwch 21.1.14.pdf   205k - 21 Jan 2014 02:04 by Elen George (v2)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »