Newyddion

 • Pencampwyr campus!
  Mae nifer o ddisgyblion wedi profi llwyddiant mewn sawl maes chwaraeon dros yr wythnosau diwethaf. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd! Rydym yn falch iawn o'ch llwyddiant.

  Joshua Withers - wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Cic-Baffio'r Byd yn Florida ym mis Medi.
  Ethan King - paffio - wedi ennill gornest Pencampwriaeth Cymru. 
  Ioan Davies - rygbi - wedi ei ddewis i fod yn rhan o garfan Cymru dan 16.
  Ieuan Morris - rygbi - wedi ei ddewis i chwarae dros y Gleision.
  Ben Breakspear - wedi dyfarnu ei gêm ryngwladol gyntaf yn ddiweddar.
  Joseph Reardon - disgybl cyntaf yr ysgol i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth Traws Gwlad. Enillodd y tîm fedal arian ym Mhencampwriaethau Prydain yn Falkirk yn ddiweddar.
  Luke Jones - gymnasteg - wedi ennill medal efydd yng nghystadleuaeth gymnasteg dan 19 Cymru.


  Posted 18 Apr 2016, 14:08 by Elen George
 • Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd
  Llongyfarchiadau i'r disgyblion oedd yn fuddugol yn yr Eisteddfod Sir yn ddiweddar. Bydd wyth o gystadlaethau yn cynrychioli Rhydywaun yn Eisteddfod Sir y Fflint eleni: 

  Cyflwyniad Dramatig Hŷn
  Cyflwyniad Dramatig Iau
  Monolog - Dylan Jones (13)
  Unawd Telyn Hŷn - Eve Price (10)
  Unawd Telyn Iau - Megan Rolls (9)
  Unawd Merched Iau - Mari Northall (9)
  Llefaru Unigol Iau - Mali Watkins (7)
  Dawnsio Stryd Unigol - Mia Colbeck-Jones (7)

  Dymuniadau gorau i bawb!

  Posted 21 Mar 2016, 13:44 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 104. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Neges gan y Pennaeth newydd
  Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

  Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

  Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

  Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

  Mark Jones

  Posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 31. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr rhieni parthed Hepatitis A 24.5.16.pdf   762k - by Elen George (v1)
 • Llythyr Cyntaf Taith Gwlad yr Iâ Hydref 2017.pdf   485k - 27 Apr 2016, 12:24 by Elen George (v1)
 • Bwydlen yr Haf 2016.pdf   323k - 21 Apr 2016, 06:41 by Elen George (v1)
Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Profion Cenedlaethol 2016
  At sylw Rhieni/Gwarcheidwaid Disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9

  Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

  Mae linc i’w ddefnyddio ar gyfer deunydd sampl defnyddiol i’w weld yma.

  Cliciwch yma i weld amserlen y profion.

  Bydd eich plentyn hefyd yn cael sesiynau paratoi’n drylwyr yn eu gwersi Mathemateg, Cymraeg a Saesneg.

  Posted 21 Apr 2016, 01:46 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 52. View more »
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016