Colofn y Prifathro

 • Diwedd blwyddyn brysur  Pob dymuniad da i'r staff sy'n ein gadael eleni.


  Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

  Wrth i ddiwedd y tymor agosau hoffwn ddiolch i bob un ohonoch unwaith eto am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn academaidd.  Eleni gwelwyd 
  y presenoldeb ysgol uchaf (94.7%), canlyniadau gorau Cyfnod Allweddol 3 a pan ychwanegwch hyn i ganlyniadau arbennig Haf 2014 a’r rhagolygon cryf am welliant pellach yn Haf 2015, mae hyn, heb os yn gyfnod cyffrous yn hanes yr ysgol.
  Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ddydd Mawrth Medi 1af 2015, ac i holl ddisgyblion yr ysgol ar ddydd Mercher Medi 2ail 2015.

  Mae newidiadau staffio sylweddol ar gyfer Medi 2015 a bydd y staff canlynol yn ein gadael:
  Mr Daniel Williams (Cynorthwy-ydd Dysgu, astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe)
  Mrs April Young (Ymddiswyddiad fel Swyddog Presenoldeb)
  Mr Gareth Lewis (Swydd Gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Gwyr)
  Miss Carys Comley (Swydd Saesneg yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe)
  Mrs Claire West
  Mr Gareth Payne (ymddeoliad)
  Mr Trystan Edwards (Pennaeth Ysgol Gyfun Gartholwg)

  Bydd 3 aelod o staff newydd yn ymuno â’r ysgol ym mis Medi 2015.  Yn ychwanegol i hyn, bydd Mr Cenwyn Brain yn dechrau fel Pennaeth Cynorthwyol a Miss Lisa Williams yn gweithredu fel Dirprwy Bennaeth o Fedi 1af 2015.  Hoffwn ddiolch i bob un o’r staff uchod am eu cyfraniad byr a hir dymor i ddatblygiad yr ysgol a dymunaf bob dymuniad da iddynt ar gyfer y dyfodol.

  Hywel Price (Prifathro) 09/07/2015.


  Posted 18 Jul 2015, 13:23 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 24. View more »

Newyddion

 • Eisteddfod yr Ysgol 2015
  Llongyfarchiadau i Lys Taf y llys buddugol yn Eisteddfod yr ysgol eleni! Diolch yn fawr i bawb oedd wedi cymryd rhan a sicrhau bod yr Eisteddfod yn un i'w chofio unwaith eto. Llongyfarchiadau hefyd i'r enillwyr canlynol:

  Y Gadair - Gwen Morgan 
  Tlws Saesneg - Megan Price
  Rhuban Glas Offerynnol - Gwen Morgan
  Tlws Italia Williams - Maya Williams
  Tlws John Llewelyn Jones - Iwan Davies
  Posted 14 Jul 2015, 06:30 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 94. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Tymor yr Hydref 2015
  Ddydd Mercher Medi 2il 2015 yw diwrnod cyntaf y tymor i bob disgybl.


  Posted 14 Jul 2015, 06:32 by Elen George
 • Canlyniadau Arholiadau 2015
  13 Awst 2015 
  Canlyniadau Uwch ac Uwch Gyfrannol

  20 Awst 2015
  Canlyniadau TGAU
  Posted 14 Jul 2015, 04:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Polisi Achwyno Mai 2012.pdf   892k - 29 Jun 2015, 07:46 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 9 2015.pdf   3748k - 17 Mar 2015, 15:12 by Elen George (v1)
 • Polisi Presenoldeb Ysgol Gyfun Rhydywaun.pdf   520k - 13 Mar 2015, 01:09 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 11 2015 (1).pdf   16703k - 25 Jan 2015, 14:26 by Elen George (v1)
 • Cynllun Ariannol 2014-15_Copi RhCT.pdf   233k - 8 Nov 2014, 13:33 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.