Newyddion

 • Ymarferion Sioe Rhydywaun
  Bydd ymarferion ar gyfer Sioe Rhydywaun yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

  Llun 23/01/17       - Golygfa Simon y Zealot (y ddawns), Peilat (pob cân), Jiwdas (pob cân) (3:00 tan 4:30)
  Mawrth 24/01/17  - Disgyblion, Mair, Jiwdas, Iesu (Everything's Alright)Ieuan, Ffion, Emily, Isabelle, Macey H (Ymarfer canu golygfeydd Caiaphas), Herod (3:00 tan 4:30)
  Mercher 25/01/17  - Pawb heblaw Jiwdas a Peilat (Hosanna), Ieuan, Ffion, Megan, Emily, Isabelle, Macey H (Llwyfannu golygfeydd Caiaphas), Mair a Pedr (3:00 tan 4:30)
  Iau 26/01/17       - Mair, Iesu  (3:00 tan 4:15)

  Llun 30/01/17       - Golygfa Simon y Zealot + Caiaphas (y ddawns), Pedr (pob cân), Jiwdas (pob cân) (3:00 tan 4:30)
  Mawrth 31/01/17  - Pawb, Caiaphas, Disgyblion (Llwyfannu Hosanna), Iesu, Ffion, Megan, Emily, Isabelle, Macey H, Mair (llwyfannu caneuon) (3:00 tan 4:30)
  Mercher 01/02/17  - Disgyblion, Iesu, Jiwdas (Y Swper Olaf), Pedr, Mair (Could We Start Again Please?) (3:00 tan 4:30)
  Iau 02/02/17       - Jiwdas, Ieuan, Ffion, Emily, Isabelle (Llwyfannu Damned for All Time)  (3:00 tan 4:15)

  Sadwrn 04/02/17  - Pawb  9:30 tan 2pm

  Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â'r Sioe yn dod yn fuan.
  Posted 19 Jan 2017, 04:51 by Cenwyn Brain
 • Cyngerdd Nadolig 2016

  Bydd ein Cyngerdd Nadolig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Efan yn Aberdâr ar nos Fercher 14eg o Ragfyr am 6:30yh. Er mwyn archebu tocynnau, ffoniwch Mrs Alison Roberts ar 01685 813500 neu lawrlwythwch y llythyr "Cyngerdd Nadolig" a'i ddychwelyd i swyddfa'r ysgol. Mae croeso cynnes i bawb!

  Posted 6 Dec 2016, 23:59 by Cenwyn Brain
 • Caefa'r Ysgol a Chyfarfod Arolygwyr Estyn â Rhieni 21/11/16


  Bydd yr ysgol ar gau i blant ar ddydd Llun 21ain o Dachwedd oherwydd hyfforddiant mewn swydd ar gyfer athrawon, ond hoffem atgoffa rhieni y bydd yna Noson Agored i Rieni rhwng 5:00yh - 6:00yh lle byddwch yn cael y cyfle i siarad gyda Thîm Arolygu Estyn.

  Byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Llun.
  Posted 16 Nov 2016, 04:45 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 117. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Ymarferion Wythnosol Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf
  Gweler yr atodiad isod ar gyfer Ymarferion Wythnosol Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf, neu ffoniwch 01443 744017 am fwy o fanylion.
  Posted 17 Jan 2017, 23:53 by Cenwyn Brain
 • Newidiadau i Daliadau Arian Cinio Ar-lein

  Mae'r tudalennau talu a ddefnyddir i dalu arian cinio ar-lein wedi newid. Bydd y system newydd yn cynnig i chi fel rhieni'r gwelliannau canlynol:

  • Bydd yn edrych a theimlo'n fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr
  • Bydd 'Basged siopa' yn rhoi'r dewis i ychwanegu eitemau lluosog gydag un taliad ar 'Checkout'
  • Mae'r gallu gennych i gofrestru cyfrif neu gallwch arbed y cyfeiriadau disgybl i'w defnyddio i dalu yn rheolaidd
  • Mae rhieni sy'n cofrestru hefyd yn gallu dewis i arbed eu manylion cerdyn
  • Bydd tudalennau Taliad yn addasu eu maint i arddangos ar ffôn symudol neu dabled

  Ni fydd unrhyw beth yn newid o ran sut yr ydych yn cael gwybod am daliadau, byddwch yn parhau i dderbyn eich adroddiadau arian cinio fel arfer. Hefyd, gall rhieni barhau i ddefnyddio eu rhifau cyfeirnod presennol. Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol:

  https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

  Posted 15 Nov 2016, 03:27 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 63. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016