Colofn y Prifathro

 • Cyngerdd Nadolig 2015

  Posted 25 Nov 2015, 15:33 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 28. View more »

Newyddion

 • Cystadleuaeth Tyfu Blodyn Haul
  Llongyfarchiadau i Elian a Syfi Owen o Gaerdydd. Maent wedi ennill taleb i-tunes £20 am dyfu blodyn haul uchaf Cymru! Roedden nhw wedi cymryd rhan yn ein cystadleuaeth ni nôl ym mis Mai yn stondin yr ysgol ar faes Eisteddfod yr Urdd, Caerffili. Garddwyr y dyfodol mae'n sicr!
  Posted 12 Oct 2015, 01:53 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 95. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant – Arolwg o Rieni 2015

Hoffai Rhondda Cynon Taf eich barn am ofal plant sydd ar gael yn eich ardal chi ar hyn o bryd. Mae eich barn yn bwysig i ni ac fe fydd yn ein helpu i ddatblygu gofal plant ble a phryd bynnag y mae ei angen.

Bydd yr wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn cael ei defnyddio yn sail i adroddiad diweddaru Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2016. Byddwn ni'n cadw'ch adborth yn gyfrinachol a'i ddefnyddio i ddibenion y gwaith ymchwil hwn yn unig.

Byddaf yn ddiolchgar os allwch chi gymryd ychydig o funudau i lenwi'r holiadur ar lein sy wedi'i atodi erbyn dydd Gwener 18 Rhagfyr 2015.

 

Fersiwn Saesneg

http://surveys.rctcbc.gov.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l4KHl88

 

Fersiwn Cymraeg

http://surveys.rctcbc.gov.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l4KI688

 

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni a bydd yn ein helpu ni i gynnig cymorth ac arweiniad lle mae'r angen fwyaf.

 

Os oes unrhyw gwestiynau gennych chi, mae croeso i chi gysylltu â mi.

 

Diolch yn fawr am eich cymorth.

Denise  


Denise Humphries

Swyddog Gofal Plant / Childcare Officer

Y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes / Education and Lifelong Learning

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf County Borough Council

01443 744026 / 07825 675667

 


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Noson Rhieni Blwyddyn 7 - 3 Rhagfyr 2015
  Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 7 i fynychu'r noson rieni gyntaf nos Iau, 3 Rhagfyr rhwng 3.30 - 6.30 yh.
  Posted 25 Nov 2015, 15:35 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 42. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.