Newyddion

 • Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd Blynyddoedd 7, 8 & 9
  Bydd eich plentyn yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd ar y 5ed, 6ed a 7fed o Fai.  

  Mae’n hanfodol bwysig fod eich plentyn yn bresennol yn ystod yr adeg yma gan eu bod yn brofion statudol.

  Bydd perfformiad eich plentyn yn cael ei adrodd yn ôl i chi tua diwedd tymor yr Haf. Bydd yr ysgol yn derbyn data perfformiad eich plentyn yn erbyn disgyblion arall yr ysgol yng nghyd-destun y flwyddyn ysgol, perfformiad y sir a data cenedlaethol.

  Mae linc i’w ddefnyddio ar gyfer deunydd sampl defnyddiol i’w weld isod:


  Bydd eich plentyn hefyd yn cael sesiynau paratoi yn eu gwersi Mathemateg, Cymraeg a Saesneg.

  Posted 1 May 2015, 09:29 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • LLWYDDIANT SIOE 'OLIVER'
  Llongyfarchiadau mawr i'r cast a'r tîm o staff oedd yn gyfrifol am y sioe. Cawsom wledd yn y Coliseum yr wythnos hon!

  Oliver 2014
  Posted 8 Nov 2014, 12:07 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 23. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau


Cyhoeddiadau Diweddar

 • Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 9, 2015
  Mae Llawlyfr Opsiynau 2015 ar gael nawr.  Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho'r Llawlyfr. Cynhelir y Noson Opsiynau nos Iau 19/3/15 yn dechrau am 4.30 y.h. Cliciwch yma ar gyfer amserlen y noson.
  Posted 17 Mar 2015, 22:17 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 36. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llawlyfr Opsiynau Bl 9 2015.pdf   3748k - 17 Mar 2015, 15:12 by Elen George (v1)
 • Amserlen y Noson 2015.pdf   153k - 15 Mar 2015, 14:38 by Elen George (v1)
 • Polisi Presenoldeb Ysgol Gyfun Rhydywaun.pdf   520k - 13 Mar 2015, 01:09 by Elen George (v1)
 • Llawlyfr Opsiynau Bl 11 2015 (1).pdf   16703k - 25 Jan 2015, 14:26 by Elen George (v1)
 • Cynllun Ariannol 2014-15_Copi RhCT.pdf   233k - 8 Nov 2014, 13:33 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013, 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013, 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »