Newyddion

 • Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint
  Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion oedd yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint. Cafwyd perfformiadau safonol a graenus  an bob un, a chanmoliaeth uchel gan y beirniaid. Diolch yn fawr i'r athrawon oedd yn hyfforddi ac i'r rhieni i gyd am eu cefnogaeth. 

  Llongyfarchiadau arbennig i ddisgyblion y Cyflwyniad Dramatig Hŷn am ennill y wobr gyntaf ac i Mia Colbeck-Jones oedd yn drydydd yn y gystadleuaeth dawnsio stryd.

  Da iawn hefyd i'r cystadleuwyr eraill am berfformiadau ardderchog:
  Cyflwyniad dramatig iau
  Megan Rolls - unawd telyn
  Mari Northall - unawd merched
  Mali Watkins - llefaru unigol
  Dylan Jones - monolog

  Posted 6 Jun 2016, 14:53 by Elen George
 • Gŵyl Telynau Ancenis
  Yn ddiweddar fe wnaeth Megan Rolls, Blwyddyn 9, gymryd rhan mewn gŵyl telynau ryngwladol yn Ancenis, Ffrainc. Cafodd nifer o delynorion o bedwar ban byd eu gwahodd gyda rhai yn teithio o Kuala Lumpur, Malaysia, Tasmania, Ffrainc, America, Iwerddon a Chymru. Yn y lluniau iosd gwelir Megan gyda Deborah Henson-Conant (telynores enwog o Amercia), Megan yn perfformio gyda Dynamic Harps o Gaerdydd a Megan yn ymarfer ar gyfer y gyngerdd yn Quatre Libre Theatré. Am brofiad!

  Posted 6 Jun 2016, 13:56 by Elen George
 • Talent actio
  Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgybl i Rydywaun, Iwan Davies, sydd wedi cael cynnig lle i astudio actio yn LAMDA ac yn RADA ym mis Medi. Mae hyn yn dipyn o gamp, yn enwedig gan mai dim ond deunaw myfyriwr y flwyddyn y mae RADA yn ei dderbyn ac mae miloedd yn ymgeisio am le!
  Posted 6 Jun 2016, 12:35 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 107. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Rhaglen Imiwneiddio
  Mae'r rhaglen imiwneiddio wedi ei chwblhau a hoffwn ddiolch i rieni, disgyblion a staff am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn. Er nad ydym wedi gweld unrhyw achosion newydd, rydym yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn parhau â'r arfer dda o olchi dwylo'n drwyadl ar ôl defnyddio'r tŷ bach, cyn paratoi neu fwyta bwyd.

  Os oes unrhyw gonsyrn gennych, cysylltwch â'r Tîm Diogelu Iechyd ar 02920 402478 yn ystod oriau swyddfa (Llun-Gwe 9am-5pm). Ceir mwy o wybodaeth am Hepatitis A ar http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43692
  Posted 20 Jun 2016, 05:14 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 53. View more »

Colofn y Prifathro

 • Neges gan y Pennaeth newydd
  Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

  Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

  Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

  Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

  Mark Jones

  Posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 31. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • CA3 Arholiadau 2016-2.pdf   53k - 7 Jun 2016, 15:08 by Elen George (v1)
 • Bl10 Arholiadau Haf 2016-2.pdf   39k - 7 Jun 2016, 15:08 by Elen George (v1)
 • PIL.13871.latest.pdf   95k - 7 Jun 2016, 14:47 by Elen George (v1)
 • PIL.3174.latest.pdf   95k - 7 Jun 2016, 14:47 by Elen George (v1)
 • Llythyr i rieni parthed Hepatitis A - 6.6.16.pdf   775k - 6 Jun 2016, 08:10 by Elen George (v1)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016