Newyddion

 • Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol
  Cafwyd diwrnod prysur iawn i aelodau o Flwyddyn 7 ddydd Mercher, Mai'r trydydd wrth iddynt gwblhau'r gwaith ymchwil a chyflwyno ar Streic y Glowyr yn barod i gwblhau'r cyflwyniadau fel rhan o flwyddyn gyntaf prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol gyda chefnogaeth Chyngor Celfyddydau Cymru. Diolch i'r animeiddiwr Aron Evans am ei gymorth. Rydyn yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld y cynnyrch terfynol.


  Posted 3 May 2017, 23:50 by Cenwyn Brain
 • Pencampwyr Tomorrow’s Engineers
  Dychwelodd tîm o Flwyddyn 9 o gystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge yn bencampwyr.  Enw’r tîm oedd Optimus Primate a’i aelodau oedd James Davies, Sam Williams, Rhys Phillips, Evan English, Alex Layzell, Brychan Sior, Nathan Davies, Owain Davies, Madi Williams, Taylor Jones, Kaitlyn Davies, Kayleigh Davies, Manon Lloyd a Chloe Richards.


  Fe wnaeth y tîm o 14 disgybl adeiladu, rhaglenni a rheoli robotiaid LEGO mewn cyfres o weithgareddau yn erbyn y cloc.  Roedd rhaid iddynt hefyd ymchwilio, cynllunio, dylunio a chyflwyno gwaith a oedd yn ateb y broblem o sefyllfa wyddonol cyfoes, sef teithio i blaned Mawrth.


  Roeddent wedi cystadlu yn erbyn 30 ysgol ar y dydd ac wedi eu curo nhw i’r safle cyntaf ar ôl syfrdannu’r beiriniaid yn y rownd robot a’r cyflwyniadau.  Roedd adborth rhai unigolion yn canmol y disgyblion i’r cymylau gydag unigolion anhysbus yn barnu mai dyma’r tîm gorau roeddent wedi gweld ers amser.  Mae hwn yn sicr yn dipyn o gamp i’r tîm ac i’r ysgol, yn enwedig gan ystyried bod dros 250 o ysgolion o ar draws Prydain wedi cystadlu a thîm Ysgol Gyfun Rhydywaun oedd yr unig ysgol o Gymru!

  Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma ac hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

  Posted 28 Mar 2017, 00:49 by Cenwyn Brain
 • Noson Opsiynau Bl.11

  Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2017.

  Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2017’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.

  Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

  Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

  Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    
  Posted 6 Feb 2017, 02:41 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 120. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

Showing posts 1 - 2 of 67. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016