Colofn y Prifathro

 • 'OLIVER' 5 & 6 TACHWEDD - COLISEUM ABERDÂR

  AM DOCYNNAU FFONIWCH Y COLISEUM - 08000 147 111
  CLICIWCH YMA AR GYFER ORIAU AGOR

  Posted 13 Oct 2014 13:02 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 23. View more »

Newyddion

 • Seremonïau Ddiwedd Blwyddyn Llongyfarchiadau i bob un sydd wedi derbyn gwobr am bresenoldeb, gwaith da a chyfraniad i'r ysgol eleni. Roedd hi'n bleser gweld cymaint o ddisgyblion ar y llwyfan yn ...
  Posted 18 Jul 2014 01:50 by Elen George
 • Llwyddiant Dug Caeredin Efydd ac Arian Mae criw mawr o ddisgyblion wrthi'n ceisio am wobrau Dug Caeredin yr wythnos hon. Llongyfarchiadau i'r disgyblion Efydd ar eu llwyddiant yn y Gŵyr yn gynharach yn yr ...
  Posted 16 Jul 2014 15:22 by Elen George
 • Cyngerdd Cerddorfa Clwstwr Rhydywaun Fe gawson ni weithdy a chyngerdd lwyddiannus eto eleni. Diolch i'r Adran Gerdd a'r athrawon peripatetig am drefnu, ac i ysgolion cynradd Abercynon a Phenderyn am fynychu. Profiad ...
  Posted 14 Jul 2014 13:56 by Elen George
 • Mabolgampau 2014 Llongyfarchiadau i lys Dâr, enillwyr y Mabolgampau eleni! 
  Posted 24 Jun 2014 11:47 by Elen George
 • Eisteddfod yr Urdd 2014 Pob lwc i bawb sy'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni:Eve Price - Unawd Telyn IauMari Kelly - Unawd Telyn HŷnIwan Davies - MonologIwan Davies a Dylan Jones ...
  Posted 23 May 2014 15:05 by Elen George
 • Hwyl fawr a phob lwc i Flwyddyn 13! Heddiw oedd diwrnod olaf Blwyddyn 13 yn yr ysgol cyn dechrau eu harholiadau. Braf oedd gweld cymaint ohonoch chi yn mwynhau eich seremoni gadael, yn derbyn gwobrau ac yn rhannu ...
  Posted 23 May 2014 15:08 by Elen George
Showing posts 1 - 6 of 84. View more »

Yr ysgol ar waith - Noson Agored 2013Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Aelodaeth yr Urdd
  Ymaelodwch â'r Urdd ar-lein neu drwy anfon £6 i swyddfa'r ysgol erbyn 24 Hydref. Mae angen i unrhyw ddisgybl sy'n bwriadu cymryd rhan yng Ngala Nofio yr Urdd ymaelodi cyn gynted â phosibl. Bydd yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili ym mis Mai 2015 felly dylai unrhyw ddisgybl sydd eisiau cymryd rhan mewn cystadlaethau cerddoriaeth, llefaru, dawnsio gwerin a drama ymaelodi nawr.


  Posted 15 Oct 2014 13:05 by Elen George
 • Noson Agored Blwyddyn 6 - 16 Hydref

  Posted 5 Oct 2014 21:32 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 31. View more »

Eisteddfod yr Ysgol 2014

Mabolgampau 2014

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr Streic UNISON 14.10.14.pdf   413k - 6 Oct 2014 00:54 by Elen George (v1)
 • Llythyr Taith America Adran Ddrama 2016.pdf   911k - 5 Oct 2014 21:59 by Elen George (v2)
 • Adroddiad Crynodol 2014.pdf   179k - 5 Oct 2014 21:44 by Elen George (v1)
 • Llythyr Ymaelodaeth yr Urdd 2014-2015.pdf   904k - 30 Sep 2014 15:31 by Elen George (v2)
 • Llythyr Biometrig Cymraeg a Saesneg.pdf   133k - 25 Jun 2014 07:40 by Elen George (v2)
Showing 5 files from page Dogfennau Defnyddiol.

her@rhydywaun

 • Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

  Taith Sain Ffagan 7HER


  Posted 2 Dec 2013 15:25 by Elen George
 • Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

  Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!
  Posted 19 Nov 2013 07:12 by Elen George
Showing posts 1 - 2 of 4. View more »