Newyddion

 • Cyngerdd Nadolig 2016

  Bydd ein Cyngerdd Nadolig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Efan yn Aberdâr ar nos Fercher 14eg o Ragfyr am 6:30yh. Er mwyn archebu tocynnau, ffoniwch Mrs Alison Roberts ar 01685 813500 neu lawrlwythwch y llythyr "Cyngerdd Nadolig" a'i ddychwelyd i swyddfa'r ysgol. Mae croeso cynnes i bawb!

  Posted 6 Dec 2016, 23:59 by Cenwyn Brain
 • Caefa'r Ysgol a Chyfarfod Arolygwyr Estyn â Rhieni 21/11/16


  Bydd yr ysgol ar gau i blant ar ddydd Llun 21ain o Dachwedd oherwydd hyfforddiant mewn swydd ar gyfer athrawon, ond hoffem atgoffa rhieni y bydd yna Noson Agored i Rieni rhwng 5:00yh - 6:00yh lle byddwch yn cael y cyfle i siarad gyda Thîm Arolygu Estyn.

  Byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Llun.
  Posted 16 Nov 2016, 04:45 by Cenwyn Brain
 • Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd

  Llongyfarchiadau i Mali Watkins o Flwyddyn 8 am gystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd 2016. Yn ôl y beirniaid daeth yn agos iawn at gyrraedd y llwyfan. Da iawn ti Mali! 
  Posted 15 Nov 2016, 03:33 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 116. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Newidiadau i Daliadau Arian Cinio Ar-lein

  Mae'r tudalennau talu a ddefnyddir i dalu arian cinio ar-lein wedi newid. Bydd y system newydd yn cynnig i chi fel rhieni'r gwelliannau canlynol:

  • Bydd yn edrych a theimlo'n fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr
  • Bydd 'Basged siopa' yn rhoi'r dewis i ychwanegu eitemau lluosog gydag un taliad ar 'Checkout'
  • Mae'r gallu gennych i gofrestru cyfrif neu gallwch arbed y cyfeiriadau disgybl i'w defnyddio i dalu yn rheolaidd
  • Mae rhieni sy'n cofrestru hefyd yn gallu dewis i arbed eu manylion cerdyn
  • Bydd tudalennau Taliad yn addasu eu maint i arddangos ar ffôn symudol neu dabled

  Ni fydd unrhyw beth yn newid o ran sut yr ydych yn cael gwybod am daliadau, byddwch yn parhau i dderbyn eich adroddiadau arian cinio fel arfer. Hefyd, gall rhieni barhau i ddefnyddio eu rhifau cyfeirnod presennol. Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol:

  https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

  Posted 15 Nov 2016, 03:27 by Cenwyn Brain
 • Ffurflen mynediad i Flwyddyn 7 Medi 2016
  At sylw rhieni Blwyddyn 6:

  Os nad ydych chi wedi llwyddo i wneud y cais ar-lein, fe allwch chi lawrlwytho ffurflen gais ar gyfer lle ym Mlwyddyn 7 yn Rhydywaun Medi 2017 yma.
  Posted 3 Nov 2016, 09:35 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 62. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016